Sökning: "extortion"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet extortion.

 1. 1. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
  Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

  Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER

 2. 2. Spel med höga insatser - En rättsekonomisk analys av straffbestämmelser mot vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Nalin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Rättsekonomi; Straffrätt; Matchfixning; Law and economics; Criminal law; Match-fixing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning innebär att en eller flera idrottsliga aktörer, på eget eller annans initiativ, manipulerar en fotbollsmatch (t.ex. genom avsiktliga misstag) i enlighet med en specifik vadhållning. LÄS MER

 3. 3. Det perfekta sättet att bli rik på – utan att upptäckas : Konstruktionen av Operation Cobra i svenska dagstidningar 1983-1985

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Erika Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Operation Cobra; utpressning; terrorism; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : This essay explores Operation Cobra based on a social constructivist perspective, according to social constructivist Ian Hacking. To do this, I examined newspaper articles from that event. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Different Earth Pressure Coefficient at Rest in Triaxial Shear Tests on Clay

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Jo Forseth Indgaard; [2017]
  Nyckelord :Clay; Triaxial Shear Tests; Earth Pressure Coefficient;

  Sammanfattning : Triaxial shear test is the most accurate test for deciding the undrained shear strength of clay. In every test the ratio between the horizontal and vertical stresses, the coefficient of earth pressure at rest (K0′), has to be decided. LÄS MER

 5. 5. Human trafficking in the Sinai Desert : A case study of Egypt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ruth Ghebrai; [2015]
  Nyckelord :human trafficking; Sinai; Egypt; ransom; extortion; securitization; Arendt; conceptual framework;

  Sammanfattning : Since 2009 thousands of Eritreans, as well as other, sub-Saharan migrants have becomevictims of human trafficking in the Sinai Peninsula.These occurrences are linked to the newlycoined notion of “Sinai Trafficking” which has been labeled as a new form of humantrafficking. LÄS MER