Sökning: "extraterritoriell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden extraterritoriell rätt.

 1. 1. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER

 2. 2. Exporting Privacy – A Study on the Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights to Foreign Mass Surveillance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Wide; [2020]
  Nyckelord :european convention on human rights; extraterritorial application; foreign surveillance; jurisdiction; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters användning av utländsk massövervakning är idag öppet diskuterat och ofta reglerat i lag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har fastställt att massövervakning utan tillräckliga säkerhetsgarantier kan innebära en kränkning av individers rätt till privatliv enligt artikel 8 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR). LÄS MER

 3. 3. Fundamental Rights Outside of the EU – Implications of Frontex Multi-actor Operations Beyond the External Borders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Yashar Modaber; [2019]
  Nyckelord :EU law; Frontex; EBCG; Border management; Fundamental rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard (EBCG), consisting of the EU agency of Frontex and the Union member states, has the mandate to perform missions relating to border management beyond the territory of said states. Its staff may act in the territory of third countries and on the high seas, which raises the question of what the implications are in respect to the obligations which the EU fundamental rights regime imposes on the public entities during their operations. LÄS MER

 4. 4. Den finansiella transaktionsskattens extraterritoriella effekter : En rättslig analys om en finansiell transaktionsskatt genom ett fördjupat samarbete inom EU

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elma Nikovic; [2017]
  Nyckelord :Juridik; Affärsjuridik; Skatterätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : På grund av att finansiella tjänster, bland annat värdepappershandel, är undantagen från mervärdesskatteplikt har EU-kommissionen bedömt att finanssektorn idag är underbeskattad. Efter finanskrisen och dess påverkan på världsekonomin har EU-kommissionen understrukit att de vinstdrivande finansiella instituten bör vara med och bidra till skatteintäkter. LÄS MER

 5. 5. The Right to be Forgotten : The Extraterritorial Reach of EU Data Protection Law with Special Regard to the Case of Google v CNIL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Almlöf; [2017]
  Nyckelord :The Right to be Forgotten; GDPR; Data Protection Directive; Extraterritorial jurisdiction; EU law; International private law; Rätten att bli bortglömd; GDPR; Dataskyddsdirektivet; Extraterritoriell Jurisdiktion; EU-rätt; Internationell privat- och processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER