Sökning: "extreme fattigdom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden extreme fattigdom.

 1. 1. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Gleby; [2018]
  Nyckelord :Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. LÄS MER

 2. 2. Gender mainstreaming i sociala trygghetssystem : Sveriges internationella utvecklingsbistånd i Afrika, söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charles Jeganeh; Antonio Bracamonte; [2017]
  Nyckelord :Social Protection Systems; Gender Mainstreaming; Gender Equality; Social Cash Transfers; Feminism; International Aid; Foreign Aid; SIDA; Ministry of Foreign Affairs; UNICEF; Empowerment; Extreme Poverty; Public Administration.; Sociala trygghetssystem; gender mainstreaming; jämställdhet; sociala kontantöverföringar; feminism; internationellt bistånd; Sida; Utrikesdepartementet; UNICEF; empowerment; extrem fattigdom; offentlig förvaltning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie om internationellt utvecklingsbistånd undersöker effekterna av gender mainstreaming i sociala trygghetssystem i Afrika, söder om Sahara, med särskilt fokus på jämställdhet, kvinnors empowerment och biståndets effekter på familjeförhållanden. Studien lyfter fram en historisk bakgrund av gender mainstreaming i politiken, men även dagens internationella engagemang för att bekämpa den extrema fattigdomen. LÄS MER

 3. 3. Biolayer development in a slow sand filter in Ghana : Designing a filter that is benefiting the biolayer development under local conditions

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Hummerhielm; [2017]
  Nyckelord :slow sand filter; biolayer; development; långsamfilter; biofilm; utveckling;

  Sammanfattning : In 2015, the United nations presented the 17 Global Goals that would put an end to extreme poverty, inequality and climate change by 2030. One of these goals was clean water and sanitation. In 2015 1.8 billion people did not have access to clean water. LÄS MER

 4. 4. TERANGA: Livets dialog. Religionsdialog mellan kristna och muslimer i Senegal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :François Anougba; [2016]
  Nyckelord :Religionsdialog; religionsteologi; kontextuell teologi; postkolonialteori; Negritude; Inkulturation; ”africanization”.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera dialogen mellan kristna och muslimer i Senegal utifrån senegalesiska informanters berättelser och erfarenheter. Beskrivningarna har visat att denna dialog bygger på värderingar som är starkt kopplade till den senegalesiska traditionen av gästfrihet, gemenskap, delande och solidaritet. LÄS MER

 5. 5. General health conditions in the dog population of Lilongwe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Johansson; [2015]
  Nyckelord :prevalence; infectious agents; dogs; dog population; free roaming dogs; zoonotic disease; animal welfare; Anaplasma spp.; Borrelia burgdorferi; Ehrlichia canis; Dirofilaria immitis; Ancylostoma spp.; Leishmania spp.; Toxocara canis; Toxoscaris leonina; Trichuris spp.;

  Sammanfattning : In many cases, disease in the animal population is regarded as only an animal health issue, but may often also constitute a risk to public health. This applies especially in developing countries where people often are living under conditions of extreme poverty and then often in close proximity to their animals. LÄS MER