Sökning: "extremism"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet extremism.

 1. 1. Förbjudet att vara kriminell? : Om kriminalisering av deltagande i och annat samröre med kriminella (och liknande) organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kevin Läräng; [2022]
  Nyckelord :kriminalisering; brott; straff; straffrätt; organiserad brottslighet; kriminell organisation; kriminella organisationer;

  Sammanfattning : A common method employed within various national jurisdictions, utilized to counter organized crime, extremism and similarly felonious activities has been to legislate criminal prohibitions against actively participating in the very organizations within which these activities occur. Such legislation, however, has turned out to be a frequent subject of discussion for criminal law theorists. LÄS MER

 2. 2. Socialt kapital och konspiration : En kvantitativ studie om generell social tillit och konspiratoriska mentaliteter inom Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lyon Portolani; Sara Johansson; [2022]
  Nyckelord :socialt kapital; tillit; konspirationsteori; nätverk; kollektivt handlande;

  Sammanfattning : Konspirationsteorier är ett fenomen som är ständigt närvarande och som normaliserats i samtiden. De konspiratoriska tendenserna relaterar till misstro gentemot samhällsinstitutioner. LÄS MER

 3. 3. Legitimering av folkmord - En säkerhetiseringsteoretisk diskursanalys gällande uigurerna respektive rohingyafolket.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Lundgren; Malin Rosenmüller Nordlander; [2022]
  Nyckelord :Folkmord; terrorism; extremism; upprorsmakare; Kina; Myanmar; legitimering; diskurs; säkerhetisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2014 inledde Kina en “omskolningskampanj” av det muslimska minoritetsfolket uigurerna, något som av flera länder har kallats för ett folkmord. I Myanmar påbörjades år 2017 en omfattande militäroffensiv mot rohingyafolket, en muslimsk minoritet i landet, som även den av flera länder har betecknats som folkmord. LÄS MER

 4. 4. “Avhopparverksamhet är ju en brottsförebyggande metod. Men samhället måste ju se till att det blir av.” : En undersökning av möjligheterna till stöd för personer som vill lämna kriminella gäng eller våldsbejakande extremistiska grupper i ett län i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Tingsek; [2022]
  Nyckelord :Exit program; Leaving gang; professionals; municipality; police;

  Sammanfattning : This qualitative study examines the prevalence of violent extremist groups and criminal gangs in a county in Sweden, and what support is available for people in the county who want to leave these groups. The participants consist of eight people who in their profession can meet people who want to leave criminal gangs or violent extremists. LÄS MER

 5. 5. Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Stockholm : En studie om bakomliggande ideologier inom riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Felix Frejhammar; [2022]
  Nyckelord :våldsbejakande extremism; ideologi; Stockholm; riktlinjer; handlingsplan;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att analysera riktlinjer för det förebyggande arbetet inom våldsbejakande extremism i Stockholms stad. Detta utifrån en idé- och ideologianalys som metodval. En sådan metod innebär att finna spår av bakomliggande ideologiska värderingar ej uttryckligen beskrivna vilka genomsyrar olika textmaterial. LÄS MER