Sökning: "extrinsic motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden extrinsic motivation.

 1. 1. Gymnasiestudenters akademiska motivation : En studie om könsskillnaders och gymnasieinriktningars påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Angelica Wickman Tiller; Christoffer Stige; [2021]
  Nyckelord :Academic motivation; biological sex; high school program; high school; interest; HS28 - AMS; Akademisk motivation; biologiskt kön; gymnasieinriktning; gymnasieskola; intresse; HS28 - AMS;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte var att undersöka om biologiskt kön och gymnasieinriktninghade en påverkan på studenters akademiska motivation. Kunskap om vad som påverkarstudenters motivation kan hjälpa gymnasieskolan att utveckla anpassade metoder ochläroplaner för att bemöta studenternas behov. LÄS MER

 2. 2. Research on motivation and motivational strategies in EFL teaching : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johanna Carlén; [2021]
  Nyckelord :Motivation; motivational strategies; Intrinsic; extrinsic; instrumental and integrative.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to conduct a systematic review of the research literature that has been done previously on the subject of motivation and motivational strategies in the EFL classroom. Furthermore, the gathered material will be compared and analyzed. LÄS MER

 3. 3. What factors create intrinsic and extrinsic motivations in video games?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Markus Brodd; Spyridon Passas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out what factors generate intrinsic and extrinsic motivations in video games. A stimulated recall method is used to conduct a study, where nine participants played The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017) for 20 minutes before participating in an interview about their game session. LÄS MER

 4. 4. Gamification : En kvalitativ studie om motivationsskapande genom spelmekanismer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny du Puy Elmsäter; Hanna Jensen; [2021]
  Nyckelord :gamification; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; game mechanics; gamification; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; spelmekanismer;

  Sammanfattning : Gamification är appliceringen av spelmekanismer i icke-spelkontextuella miljöer för att skapa motivation som kan användas för att utföra uppgifter. Denna uppsats avsåg utforska hur det appliceras och utvecklas på djupet, med fokusering på hur spelmekanismer påverkar inre och yttre motivation. LÄS MER

 5. 5. Upp och rör på dig : Hur påverkar spelelement olika individers motivation till fysisk aktivitet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johanna Ekenberg; Emelie Lång; [2021]
  Nyckelord :fitness; gamification; spelifiering; träning;

  Sammanfattning : In the modern and digitized Swedish society of today, many people live comfortably, not having to do a lot of physical activity. This has led to a decline in public health. LÄS MER