Sökning: "extrinsic motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade orden extrinsic motivation.

 1. 1. Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare : En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henric Mattsson; Louise Pedersen; [2021]
  Nyckelord :The Big Five; personality traits; normal narcissism; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; turnover intention; realtor; The Big Five; personlighetsegenskaper; normal narcissism; inre motivation; yttre motivation; prestation; avsikten att lämna arbetsplatsen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare – En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Henric Mattsson och Louise PedersenHandledare: Dr. Jonas KågströmDatum: 2021 – Juni  Syfte: Många fastighetsmäklare väljer att sluta inom yrket de första åren, vilket bidrar till en stor kostnad för företagen. LÄS MER

 2. 2. What aspects affect inter-organizational knowledge transfer in different company sizes? An exploratory study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Claes Andersson; Aizhan Stanbayeva; [2021]
  Nyckelord :Knowledge transfer; inter-organizational; organizational level; multinational coorporation; MNC; large company; LC; small or medium enterprises; SME;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to explore aspects that affect inter-organizational knowledge transfer (KT), at the organizational level, from different sized companies such as small and medium enterprise (SME) and large or multinational company (LC/MNC), separately, to their partners.Design/methodology/approach - This thesis conducted a qualitative study with a deductive approach, using two companies in Sweden that belong to the hospitality industry and health sector, one SME, and one LC/MNC in order to explore the aspects that affect inter-organizational knowledge transfer by applying a theoretical framework based on existing literature. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer fastighetsmäklare att byta bransch? : - En studie om vilka faktorer som påverkar svenska fastighetsmäklares avsikt att byta bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjögren; Emma Öhman; [2021]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; extrinsic motivation; Grit; Conscientiousness; relationship building; job satisfaction; turnover intention; real estate agents; Inre motivation; yttre motivation; Grit; Samvetsgrannhet; relationsbyggande; jobbtillfredsställelse; avsikten att byta bransch; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Varför väljer fastighetsmäklare att byta bransch?Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Sjögren och Emma ÖhmanHandledare: Dr. Jonas Kågström och biträdande Martin AhleniusDatum: 2021 - juni  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur motivationsfaktorerna yttre motivation, inre motivation, Grit – passion och uthållighet för långsiktiga mål, och relationsbyggande påverkar svenska fastighetsmäklares jobbtillfredsställelse och avsikt att byta bransch. LÄS MER

 4. 4. Gymnasiestudenters akademiska motivation : En studie om könsskillnaders och gymnasieinriktningars påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Angelica Wickman Tiller; Christoffer Stige; [2021]
  Nyckelord :Academic motivation; biological sex; high school program; high school; interest; HS28 - AMS; Akademisk motivation; biologiskt kön; gymnasieinriktning; gymnasieskola; intresse; HS28 - AMS;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte var att undersöka om biologiskt kön och gymnasieinriktninghade en påverkan på studenters akademiska motivation. Kunskap om vad som påverkarstudenters motivation kan hjälpa gymnasieskolan att utveckla anpassade metoder ochläroplaner för att bemöta studenternas behov. LÄS MER

 5. 5. Research on motivation and motivational strategies in EFL teaching : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johanna Carlén; [2021]
  Nyckelord :Motivation; motivational strategies; Intrinsic; extrinsic; instrumental and integrative.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to conduct a systematic review of the research literature that has been done previously on the subject of motivation and motivational strategies in the EFL classroom. Furthermore, the gathered material will be compared and analyzed. LÄS MER