Sökning: "eyes"

Visar resultat 1 - 5 av 910 uppsatser innehållade ordet eyes.

 1. 1. Time to prime: En studie i auditory & olfactory priming

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Bogestrand; Maria Carlsson; Anton Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Priming; unconsciousness; manipulation; olfactory; auditory; Business and Economics;

  Sammanfattning : New perspectives on how to best market your brand or products is an ever changing subject. A seemingly unnoticed development in the eyes of ordinary people has been that marketing psychology has become more and more potent in the industry of marketers and brand developers. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision inom svarta och vita branscher : En undersökning om hur revisoranvändning skiljer sig för småföretag i olika branscher

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emil Ehn; Martin Apell; Felix Walgeborg; [2022]
  Nyckelord :Revisionspliktens avskaffande; revision; små aktiebolag; branschskillnader;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor & Hypoteser: Hur skiljer sig användningen av revisor mellan svarta och vita branscher försmåföretagare? Hur har företagens interna faktorer påverkat deras revisoranvändning? H1: Företag med fler anställda är mer benägna att använda sig av revisor H2: Företag med högre omsättning är mer benägna att använda sig av revisor H3: Yngre företag är mer benägna att använda sig av revisor än äldre H4: Företag med högre soliditet är mer benägna att använda sig av revisor Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om/hur små företags användning avrevisorer skiljer sig mellan svarta och vita branscher. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ metod genom att signifikanstesta medelvärdesskillnader mellan företag som använder sig av revisor och inte. LÄS MER

 4. 4. The Role of Japan in Constructing South Koreans’ National Identity : Perception of Japan in the Eyes of South Korean People

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yunseung Ham; [2022]
  Nyckelord :national identity; South Korea-Japan relationship; the other; historic memories; society.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the formation of national identity in South Korea regarding Japan through the perception of Japan in the eyes of the South Korean people. Despite Korea’s independence from Japan in 1945, the complex relationship resulting from the historical events seems continual, blocking their further cooperation. LÄS MER

 5. 5. Effekten av omega-3 på Dry Eye Disease : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Pernilla Hedin; Reza Gholami; [2022]
  Nyckelord :Dry Eye Disease; Torra ögon; Dry Eye Syndrome; Essentiella fettsyror; Omega-3; kosttillskott.;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om orala tillskott av omega-3 har någon effekt på torra ögon. Metod. Den här litteraturstudien baserades på fem utvalda artiklar som söktes fram via sökmotorn Pubmed den 28 mars. LÄS MER