Sökning: "för det"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden för det.

 1. 1. Vem fa?r ta plats i historien? Inkludering av genus och hbtq i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hedvig Fransén; Louise Lundmark; [2020]
  Nyckelord :genus; hbtq; historiedidaktik; historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt var att undersöka vad forskning visar gällande inkludering av genus och hbtq i historieundervisningen. Syftet vilar på frågeställningen: vad säger historiedidaktisk forskning om inkludering av genus och hbtq-perspektiv i historieundervisningen? För att besvara denna fråga har vi gjort en tematisk granskning av systematiskt insamlat material som berör vårt ämne. LÄS MER

 2. 2. "Får vi vara med och bygga?" "Ja det får ni om ni hämtar mossa åt oss".

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Samspel; socialt samspel; samlärande; plats; utomh;

  Sammanfattning : AbstractDenna kvalitativa fallstudies syfte är att få kunskap om vilken betydelse platsen (utomhus)har för elevernas sociala samspel. För att vinna kunskap om på detta formulerade vifrågeställningarna, Hur samspelar elever på olika platser utomhus? Och hur resonerarläraren kring valet av plats för undervisningen utomhus? För att besvara dessa tvåfrågeställningar använde vi oss av tre observationer på en och samma skola och en enskildlärare. LÄS MER

 3. 3. Är det Livsviktigt att vara Tillsammans?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pernilla Karlsson; Katarina Niklasson; [2008]
  Nyckelord :Livsviktigt; Tillsammans; värdegrund; etik; barnsy;

  Sammanfattning : Syfte: VÃ¥rt främsta syfte är att undersöka hur pedagoger använder sig av "materialpaketen", Lions quest Tillsammans och SET (Social och emotionell träning ) Livsviktigt, i värdegrundsarbetet. Vi vill även sätta oss in i tankarna bakom materialen, genom att intervjua representanter för dem och genom att själva titta pÃ¥ materialen. LÄS MER