Sökning: "fäbod"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet fäbod.

 1. 1. Women of the Fäbod : An Ethnological Study of the Swedish Fäbod Culture at the Turn of the 20th Century

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Stina Gray; [2019]
  Nyckelord :Womanhood; transhumance; gender; initiation; rite of passage; nordic; Genus; fäbod; fäbodkultur; initiationsrit; fäbodväsen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the meaning of womanhood in relation to the Swedish fäbod culture at the turn of the 20th century. The study is based upon a questionnaire from 1928 and the material is collected from the archives at the Nordic Museum in Stockholm and the Institute for Language and Folklore in Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Producing and consuming artisan food: a way of preserving our biological heritage? : A phenomenographic study on how biological heritage is understood, described and communicated in the context of artisan food production and consumption

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Chloé Girard; [2017]
  Nyckelord :biological heritage; local food; artisan food; environmental quality goals; environmental communication; fäbod; Sweden;

  Sammanfattning : In Sweden, the environmental quality goal 13 for A Varied Agricultural Landscape, that combines environment, food production and rurality and aims at keeping the agricultural landscape open, was considered as not achieved in 2016. One of the reasons for this non-achievementis the agricultural intensification and specialisation and in turn the decrease in number of pastures during the 20th century, threating thus habitats, diversity and values resulting from a continuous, traditional use of the land commonly called ‘biological heritage’. LÄS MER

 3. 3. Effect of historical land-use on lake-water carbon and geochemistry: : A multi-proxy study of two lake sediment profiles in Dalarna throughout the Holocene

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Florian Muthreich; [2016]
  Nyckelord :lake-water TOC; summer farming; forest grazing; sediment geochemistry;

  Sammanfattning : This study examines changes in lake-water total organic carbon (LW-TOC) and lake sediment geochemistry in two lakes, Stångtjärnen and Holtjärnen in (Dalarna, Sweden), during the Holocene and the role of the historic forest grazing and farming (fäbod-system). The aims of the study were to: 1. LÄS MER

 4. 4. Kula hem och kula vall : Fallstudier över fäbodbrukets tillämpning i Rättviks kommun 1998 och 2006

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Jonna Steinrud; [2007]
  Nyckelord :fäbodbruk; fäbodbrukare; historiebruk; nutid;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad innehav och drift av fäbodbruk innebär för fäbod¬brukare och på vilket sätt fäbodbrukets kulturarv är meningsskapande och betydelsefullt för fäbodbrukarna. I uppsatsen har det ställts ett antar frågor för att bättre kunna undersöka syftet. LÄS MER

 5. 5. Bosättning, agrarkris och fäbodväsende : vegetations- och markanvändningshistoria i Läde, Dalarna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Marie Emanuelsson; [1997]
  Nyckelord :Dalarna; skogsbete; fäbod; vegetationshistoria; pollen; Ödesböle;

  Sammanfattning : By using pollen analysis, 14C-dating and historical sources, I studied the history of vegetation and land use at an abandoned forest settlement near the Lade summer farms in the parish of Mora, Dalama. The aim of this paper is to investigate the agricultural establishment and development, the effects of this on forest vegetation, and the origin and development of summer farming. LÄS MER