Sökning: "fällning"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet fällning.

 1. 1. Evaluation of Carbon Source Addition on Denitrification Efficiency : A study in a continuous biological leachate water treatment system.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Isac Ingfeldt; [2020]
  Nyckelord :denitrification; nitrification; WWTP; carbon source; ethanol; glycerol; Brenntaplus VP1; nitrate; pilot;

  Sammanfattning : In 2014 SÖRAB constructed a continuous biological treatment system (KBR) to handle leachate waterfrom the landfill at the facility in Löt, north of Stockholm. The KBR is mainly focused on removal ofammonium nitrogen which would otherwise be released in to the recipient and contribute toeutrophication and damage to the environment. LÄS MER

 2. 2. Optimering av slamuttag vid Görvälns vattenverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jim Hamring Ganding; [2020]
  Nyckelord :Slamuttag; kemisk fällning; kemisk flockning; ALG; vattenverksslam; teoretisk slamproduktion;

  Sammanfattning : Norrvatten producerar dricksvatten till cirka 600 000 av Stockholms invånare. Råvattnet är ytvatten som kommer från Mälaren. Innan vattnet är klart att distribueras som dricksvatten genomgår det en rad olika processteg varav ett är kemisk fällning följt av sandfiltrering. LÄS MER

 3. 3. Stump treatment against Heterobasidion root rot in practical forestry : how well does it work?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Heterobasidion; Phlebiopsis gigantea; stump treatment efficacy; Rotstop®S Gel;

  Sammanfattning : The effect of Phlebiopsis gigantea on root and butt rot causing fungus Heterobasidion spp. was investigated in fifteen stands of Norway spruce (Picea abies) in southern Sweden. The stumps were mechanically treated immediately after felling and only stumps with no sign of decay were sampled for the study. LÄS MER

 4. 4. Vresboken : dåtid, nutid, framtid

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Puertas Hallberg; [2020]
  Nyckelord :vresbok; historia; skåne; växtsätt; mytomspunnet; träd;

  Sammanfattning : Det fanns något lockande i ett ovanligt träd som nästan utrotades under 1700-talet, som varit andligt laddat i det förflutna och i att världens största bestånd av denna trädtyp kallad vresbok (Fagus sylvatica f. tortuosa) eller Freak beech som Kraft (1968) kallade den, växer geografiskt nära mig i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Mikroplast : En studie om textilföretags kommunikation och generering av mikroplast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Melin; Linn Carlsson; [2019]
  Nyckelord :microplastics; synthetic fiber; emission; shedding; textile; environmental communication; sustainability; mikroplast; syntetfibrer; emission; textil; fällning; miljökommunikation; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mikroplast är ett begrepp som förekommer allt mer frekvent i media och medför stor förvirring kring var det kommer ifrån och varför det är skadligt. Naturvårdsverket har listat de sju största faktorerna till emission av mikroplast i Sverige, där hushållstvätt av syntetfiber är en utav dem. LÄS MER