Sökning: "fällning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet fällning.

 1. 1. Igelbäckens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Delal Sari; [2018]
  Nyckelord :fosfor; kemiska analyser; transport;

  Sammanfattning : Igelbäcken är ett 10 kilometer långt vattendrag i nordvästra Stockholm, som börjar i Säbysjön iJärfälla kommun. Vattnet passerar Sollentuna, Sundbyberg, Stockholm och Solna där den rinnerut i Edsviken. Bäcken rinner förbi industrier, bebyggelse och vägar. LÄS MER

 2. 2. Konfigurering av omrörarna i flockningskamrarna på Källby avloppsreningsverk

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Martin Hommel; [2018]
  Nyckelord :Kemisk fällning; flockning; omrörning; fosfor reduktion; omrörnings hastighet; frekvensomriktning;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt omrörningen i flockningsbassängerna på Källby avloppsreningsverk (ARV). Med hjälp av frekvensomriktning går hastigheten på omrörarna att ställa individuellt med målet att uppnå en bättre flockbildning och högre fosforreduktion. LÄS MER

 3. 3. Dosering av fällningsmedel i avloppsreningsverk : Utformning och design av en tryckluftsinjicerande doserramp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Jens Forslund; [2018]
  Nyckelord :avloppsvattenrening; reningsverk; kemisk fällning; fällningskemikalie; tryckluft; doserramp; perforeringar; hålbild; fyllkroppar; tryckförlust; Darcy-Weisbach; optimering; Henriksdal;

  Sammanfattning : En central del i reningsverkens behandling av avloppsvatten är att dosera fällningskemikalier i syfte att reducera halten fosfor samt organiskt material. Under fällningsprocessen är det viktigt att det sker en snabb och fullständig inblandning av fällningsmedlet i avloppsvattnet för att uppnå goda reningsresultat. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer och kliniska symptom vid sjukdomen PPID hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Angelika Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Pituitary pars intermedia dysfunction; ; PPID; fång; ACTH; dexametason;

  Sammanfattning : Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) är en åldersrelaterad, neurodegenerativ sjukdom hos framförallt medelålders till äldre hästar (hästar> 10 år). Prevalensen och riskfaktorerna för PPID är långt ifrån klarlagda och detta gäller även sambandet mellan kliniska fynd och diagnos. LÄS MER

 5. 5. Rening av spolvatten i dynasandfilter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Bjelkenfors; [2017]
  Nyckelord :Vattenrening; Dynasandfilter; Spolvatten; Fällning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett obligatoriskt moment på 15hp i min utbildning till kemiingenjör tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås. Arbetet innebär ett pilotförsök vid Mölndals vattenverk. Försöket går ut på att rena spolvatten från dynasandfilter som är en förutsättning till att vattnet ska kunna återvinnas i processen. LÄS MER