Sökning: "fält"

Visar resultat 1 - 5 av 1872 uppsatser innehållade ordet fält.

 1. 1. “Kom här min tös, så kommer du förstå” - En kvalitativ undersökning om kvinnliga Malmö FF-supportrars interventioner i ett mansdominerat fält.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Simon Nylander; [2022]
  Nyckelord :Fotbollssupportrar; Manlig hegemoni; Symboliskt kapital; Revolterande strategier; Mansdominerat fält.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Both football and football fandom is historically male dominated. Female fans in football are a minority in all aspects of the sport and its surroundings. This study aims to analyze how female football fans cope in the heavily male dominated space of the football arena crowd. LÄS MER

 2. 2. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; [2022]
  Nyckelord :dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). LÄS MER

 3. 3. Classical motion in synthetic monopole fields

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Ola Carlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the Born-Oppenheimer approximation for a quantum system the emergent synthetic magnetic field can be seen as generated by monopoles at points of degeneracy, in full analogue to the synthetic fields generating the geometric phase of adiabatically evolving quantum systems. The plausibility of using these synthetic magnetic monopoles as a means to study magnetic monopole dynamics in the absence of fundamental magnetic monopoles has been explored. LÄS MER

 4. 4. Urban frihet - Om Skateboardkulturen i Malmö stad utifrån ett platsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Adam Lexar; [2022]
  Nyckelord :Skateboard; subkultur; identitetsskapande; urbana platser; socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar skateboardåkares förhållande till platser och stadsmiljön i Malmö stad. Hur använder skateboardåkarna sig utav platsen och hur påverkar det i sin tur deras identitetsskapande process inom kulturen. De personer som intervjuats och aktivt följts under ett fältarbete några vårmånader i Malmö stad. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the Undrained Shear Strength of Sulphide-Bearing Soils in the Sundsvall Area

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustaf Holm; [2022]
  Nyckelord :Clay; cone factor; CONRAD; CPT; fall cone; field vane test; reduction; CONRAD; CPT; fallkonförsök; konfaktor; lera; reduktion; vingförsök;

  Sammanfattning : Sulphide soils in Sweden are mainly found along the northeast coastline. These soils area characterized by their fine grain size, low shear strength and black, or grey, color. These soils are also found further south, in the Sundsvall area in Västernorrland, but have slightly lower sulphide content there. LÄS MER