Sökning: "fältarbete språk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fältarbete språk.

 1. 1. A grammar sketch of Sauji : An Indo-Aryan language of Afghanistan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Nina Knobloch; [2020]
  Nyckelord :Sauji; Shina; Indo-Aryan languages; Hindukush Indo-Aryan; Afghanistan; Sauji; shinaspråk; indoariska språk; Hindukush-indoariska; Afghanistan;

  Sammanfattning : This study presents selected features in the phonology and grammar of Sauji, an Indo-Aryan language spoken in a village in the Kunar province in north-eastern Afghanistan. Sauji belongs to a cluster of (western) Shina languages - a subgroup of the Hindukush Indo-Aryan languages, which are spoken in large parts of northernmost Pakistan, north-eastern Afghanistan, and the disputed Kashmir region. LÄS MER

 2. 2. Selected topics in the phonology and morphosyntaxof Laboya : A field study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Allahverdi Verdizade; [2019]
  Nyckelord :Austronesian languages; Indonesia; Sumba; Laboya; Lamboya; clitics; Austronesiska språk; Indonesien; Sumba; Laboja; Lamboja; klitikor; Bahasa Austronesia; Indonesia; Sumba; Lamboya; Laboya; klitik;

  Sammanfattning : The present study investigates selected topics in the phonology and morpho-syntax of Laboya, a largely undescribed Austronesian language of Sumba island in eastern Indonesia. The study was carried out during nine weeks of field work. The language data is comprised by collected questionnaires and free narratives. LÄS MER

 3. 3. ”Att man är närvarande – det är A och O!” En etnografisk studie av några förskolepedagogers arbete i mötet med barn med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva-Lena Danielsson; [2016-03-02]
  Nyckelord :hörselnedsättning; inkludering; delaktighet; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En hörselnedsättning medför svårigheter att ingå i sociala och kommunikativa sammanhang med andra människor på grund av svårigheter att uppfatta det som sägs. Hörteknisk utrustning har förbättrats och det har blivit vanligare att allt fler barn med hörselnedsättning går inkluderade tillsammans med hörande barn i förskolan och skolan. LÄS MER

 4. 4. Fantasi, glädje och hopp i clownernas förtrollade värld : En etnografisk studie om möten mellan barn och Glädjeverkstans sjukhusclowner på Astrid Lindgrens barnsjukhus

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Christine Eklund; [2016]
  Nyckelord :barnkultur; barnets rättigheter; sjukhusclowner; barnsjukhus; lek; fantasiintoning; avkoppling; glädje; lust; hermeneutik;

  Sammanfattning : Utifrån ett barnkulturellt perspektiv, som framhåller leken som ett kulturuttryck, är studiens syfte att undersöka och nå en djupare förståelse för den kommunikation vilken uppstår i möten mellan barn, som vårdas och/eller är inlagda under kortare eller längre tid på Astrid Lindgrens barnsjukhus, och Glädjeverkstans sjukhusclowner. Studien vilar på en barndomssociologisk grund och hämtar inspiration från psykoanalytiska, kommunikations-teoretiska och filosofiska synsätt på lek, vilka belyser lekens tillblivelse, innebörd och mening. LÄS MER

 5. 5. Man blir som man bor : En fältstudie om förortens ungdomar och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gülden Yasar; Andlib Saeed; [2014]
  Nyckelord :Ungdom; förort; identitet; språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer få en inblick i hur ungdomars identitet skapas i relation till deras omgivning. Studien förhåller sig till ett etnologiskt fältarbete där intervjuer med ungdomar i verksamheten "Fittja Pulsen" har genomförts. LÄS MER