Sökning: "fältarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet fältarbete.

 1. 1. Etableringen av Ebbjörnarp : En paleoekologisk studie av torpetablering under tidig medeltid på Göingeåsen, Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Pontus Olsson; Alexander Walfridsson; [2019]
  Nyckelord :Ortnamn; Paleoekologi; Göingeåsen; Tidigmedeltid; Torpetablering; Markanvändning; C14-datering; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : När en bebyggelse etablerades i ett område är svårt att läsa av de människoskapade landskapselementen. Dock kan ortnamnet ge en indikation om under vilken tidsperiod det kan ha uppstått bebyggelse. Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanligt är också en tid av omfattande samhällsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Uppköpt! : En inblick i integrationsfasen på ett förvärvat bolag - "Quick and Dirty"

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Paulina Aldén; Mia Behrens; [2019]
  Nyckelord :Acquisition; acquired; integration phase; management; Företagsförvärv; uppköpt; integrationsfas; ledarskap;

  Sammanfattning : Problematisering: Företagsförvärv är en populär strategi bland företag runt om i världen, trots det faktum att närmare 70 % av alla förvärv misslyckas. Tidigare forskning har pekat på integrationsfasen som den kritiska processen för förvärvets framgång. LÄS MER

 3. 3. Selected topics in the phonology and morphosyntaxof Laboya : A field study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Allahverdi Verdizade; [2019]
  Nyckelord :Austronesian languages; Indonesia; Sumba; Laboya; Lamboya; clitics; Austronesiska språk; Indonesien; Sumba; Laboja; Lamboja; klitikor; Bahasa Austronesia; Indonesia; Sumba; Lamboya; Laboya; klitik;

  Sammanfattning : The present study investigates selected topics in the phonology and morpho-syntax of Laboya, a largely undescribed Austronesian language of Sumba island in eastern Indonesia. The study was carried out during nine weeks of field work. The language data is comprised by collected questionnaires and free narratives. LÄS MER

 4. 4. Laver, då som nu : En fallstudie om efterbehandlingens vikt vid planering av gruvor

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sigvard Bast; Fredrik Schück; [2019]
  Nyckelord :Laver; copper mine; after-treatment; agents’ perspective; impact assessment; Laver; koppargruva; efterbehandling; aktörsperspektiv. konsekvensbeskrivning;

  Sammanfattning : Ökad efterfråga på koppar har inneburit att man börjat prospektera områden där kopparhalten är låg. Ett sådant område är Laver i Älvsbyn kommun där Boliden vill etablera ett dagbrott i vad som förut var ett gruvsamhälle men nu står övergivet. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av lyftredskap och dockningsstation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonas Asplund; Carl-Victor Woggart; [2019]
  Nyckelord :lyftredskap; lyftverktyg; dockningsstation; fixtur; hustmuttern ab;

  Sammanfattning : This is an abstract of the report for a thesis of 15 credits in the program Innovation and Product Design, on the School of Innovation, Design and Technology at Mälardalen University in Eskilstuna. The work was executed during the spring term of 2019. LÄS MER