Sökning: "fältbildning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fältbildning.

  1. 1. Differentiation of the history of ideas and delineation of the history of knowledge in Sweden 2015 - 2020

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Sverker Högberg; [2020]
    Nyckelord :Boundary-work; Discipline formation; Field formation; History of ideas; History of knowledge; History of science; Intellectual history; Sweden; Idéhistoria; Kunskapshistoria; Vetenskapshistoria; Disciplinbildning; fältbildning; idéhistoria; kunskapshistoria; vetenskapshistoria; Sverige;

    Sammanfattning : This essay analyses the development of field and discipline formation in Sweden. A specific case is presented regarding the differentiation of the history of ideas, idéhistoria, and the delineation of the history of knowledge, kunskapshistoria, between 2015 and 2020. LÄS MER