Sökning: "fältsjukhus"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet fältsjukhus.

 1. 1. Förbättring av layout för kapningsstation på Blomberg & Stensson AB : Layoutoptimering och riskanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Layout optimization; Produktionsutveckling; Layout optimering; Riskanalys; Arbetsmiljö och ergonomi; Kapningsstation; Bandsåg för material i metall; CAD; Säkerhet och miljö på en arbetsplats; Intervjuer; observationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en del av högskolutbildningen Maskinteknik vid Linköpings universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Blomberg & Stensson AB i Katrineholm som ingår i en företagsgrupp med företaget X-modul samt Engströms Verkstäder. LÄS MER

 2. 2. Mobilenhet för Akutintag : Förslag till konstruktion av ett fältsjukhus för akuta sjukvårdsinsatser

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Javier Ledezma; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Katastrofsjukhus : En ny robust typ av fältsjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malin Pehrson; Karin Foss; [2012]
  Nyckelord :Field hospital; Prefabricated; Earthquake resistant; Container hospital; Disaster relief; Fältsjukhus; Prefab; Jordbävningsresistent; Containersjukhus; Katastrofhjälp;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagandet av Katastrofsjukhus, robustare fältsjukhus med förbättrad standard. Jämförelse görs mellan det framtagna Katastrofsjukhuset och uppblåsbara tältsjukhus samt standarden i svenska sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Strategic Placing of Field Hospitals Using Spatial Analysis

  Magister-uppsats, KTH/Geoinformatik och Geodesi

  Författare :Magnus Rydén; [2011]
  Nyckelord :MCE; Remote sensing; dasymtric mapping; field hospitals; msf; wms; MCE; fjärranalys; dasymetric mapping; fältsjukhus; läkare utan gränser; wms;

  Sammanfattning : Humanitarian help organisations today may benefit on improving their location analysis when placing field hospitals in countries hit by a disasters or catastrophe. The main objective of this thesis is to develop and evaluate a spatial decision support method for strategic placing of field hospitals for two time perspectives, long term (months) and short term (weeks). LÄS MER