Sökning: "fältstationen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fältstationen.

 1. 1. Kustprocesser i Arktis – med en fallstudie på Prins Karls Forland, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Elin Jirdén; [2020]
  Nyckelord :Arktis; Prins Karls Forland; kustprocesser; kusterosion; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is facing great changes due to current climate changes, where the Arctic coasts are especially vulnerable. Changes in temperature, mean sea level, storms and sea ice extent are some of the factors that shape how the coasts and beaches can be changed. LÄS MER

 2. 2. Om vattenflödet i bokträd - en analys av data från fältstationen i Sorö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Lina Allesson; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Vattenflödesdata har samlats in med ”the radial sap flow meter technique” på tolv olika träd på Sorø fältstation under den lövbärande säsongen år 2000 samt på två olika sidor av ett trettonde träd år 2007. Data analyserades här med hjälp av Excel och dess Analysis Toolpack. LÄS MER

 3. 3. En fältstation : Svenska Högarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Thibaut Fabre; [2013]
  Nyckelord :Svenska Högarna; fältstationen; undervattensmiljö; forskning; biologi;

  Sammanfattning : Svenska Högarna är en ö samling som ligger 70 km öster om Stockholm och tack vare dess centrala läge i Östersjön skulle en station kunna vara av strategiskt intresse för de stora fältstationer som redan finns i fastlandet.En inventering av den kustnära undervattensmiljön har tidigare skett där och enligt en rapport skulle ytterligare inventeringar behövas. LÄS MER