Sökning: "fältström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet fältström.

 1. 1. Status över säkerhet? – En kvalitativ studie om arbetsvillkor och arbetsförhållanden i den svenska PR- och reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Fältström; Matilda Hofvander; [2020]
  Nyckelord :PR; Reklam; Prekariat; Kulturindustrier; Kreativa industrier; Politisk ekonomi; Anställningsform; Projektanställning; Osäkerhet; Status;

  Sammanfattning : Studien har haft för avsikt att undersöka vilken inverkan, både privat och professionellt, projektanställningar och osäkra arbetsvillkor i PR- och reklambranschen har på anställda i branschen, samt hur och om det finns skillnader mellan att arbeta i en storstad respektive småstad. I det första skedet tillämpades kvalitativa, semistrukturerade forskningsintervjuer, där nio yrkespersoner verksamma i den svenska PR- och reklambranschen intervjuades. LÄS MER

 2. 2. "Literature should reflect the basic principles of our existence" : A mediality analysis of Mo Yan´s Life and Death are Wearing Me Out

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anneliese Fältström; [2018]
  Nyckelord :Mo Yan; Life and Death are Wearing Me Out; Ximen Nao och hans sju liv; inter- och intermedialitet; medial projection; formal imitation; kroppslighet- och våldsmediering; kinesisk litteratur och muntlig tradition; polyfoni; postkolonial teori och intermedialitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to use an intermedial theory to analyse and contextualize embodiment and violence in the Chinese author Mo Yan’s Life and Death Are Wearing Me Out. I use Jørgen Bruhn’s mediality model, introduced in The Intermediality of Narrative Literature: Medialities Matter (2016), to analyse medial phenomena such as intra- and intermediality in the novel. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Denise Elg; Agnes Fältström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Prediktion av behandlingsutfall 3 år efter avslutad internetbehandling mot insomni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Leonard Fältström; Donny Glimmefors; [2018]
  Nyckelord :Insomnia; iCBT; Prediction; 36-Month-follow-up; Explorative; Regression; Insomni; iKBT; prediktion; 36-månadersuppföljning; explorativ; regression;

  Sammanfattning : Internetbaserad KBT är en behandlingsform som har visat god effekt vid insomni. Vården av personer med insomni skulle dock kunna förbättras av mer kunskap om faktorer som påverkar utfall på lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Förstudie av fasningssystem : Till dieselgeneratorer på Forsmark 1

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Mattias Fältström; Joakim Nelson Berg; [2016]
  Nyckelord :fasning; transformatorer; övertoner; osymmetri; fasningssystem; kärnkraft; forsmark; parallellning; spänningssättning; fasläge; utjämningsström; dieselgenerator; fasvinkel; frekvens; spänningsvariation;

  Sammanfattning : Kärnkraft är en av flera energikällor i dagens samhälle men är i synnerhet den energikälla som ställer högst krav på säkerhet. På Forsmarks kärnkraftverk har alltid säkerheten varit av stor betydelse sedan uppstarten 1980, när Forsmark 1 togs i drift. LÄS MER