Sökning: "fältstudie metod"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden fältstudie metod.

 1. 1. Funktionskrav på beläggningar i plankorsning

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ahlam Hussein Farhan; Goran Šender; [2021]
  Nyckelord :funktionsparametrar; beläggningar i plankorsningar; funktionsregelverk; kravspecifikationer; styrdokument;

  Sammanfattning : Syfte och mål – Syftet med arbetet är att bistå Trafikverket i skapandet av ett nytt TDOK för godkännande av beläggningar i plankorsningar, samt att i förlängningen underlätta för återförsäljare att få sina produkter prövade mot krav i ett nytt TDOK som avgör om de kan tas i bruk. Målet för arbetet är att genom kartläggning skapa ett underlag innehållandes en matris som inbegriper funktionskrav med tillhörande specifika egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattningar om syftet med ämnet idrott och hälsa : en kvalitativ studie om elevers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Daniel Dronsfield; Thomas Andrén Bahnson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka högstadieelevers uppfattningar om vad syftet med idrott- och hälsaundervisningen kan vara samt att undersöka elevernas uppfattningar om vilka förmågor som deras undervisning ämnar utveckla. Frågeställningar som studien besvarar är: Vad uppfattar eleverna att syftet med idrott- och hälsaundervisningen kan vara? Vilka förmågor uppfattar eleverna att deras idrott- och hälsalektion ämnar utveckla? Metod Denna studie antar en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. A Method for Evaluating and Mapping Terrestrial Deposition and Preservation Potential- for Palaeostorm Surge Traces. Remote Mapping of the Coast of Scania, Blekinge and Halland, in Southern Sweden, with a Field Study at Dalköpinge Ängar, Trelleborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lykke Lundgren Sassner; [2021]
  Nyckelord :Storm surge; Storm surge formation; Storm patterns in Baltic Sea; Preservation potential; Terrestrial preservation potential and erosion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Studier av palaeostormfloder ger bakgrund till inom vilka intevall stormar av olika storlek förväntas återkomma och träffa olika områden. Denna information kan användas vid modellering, riskbedömning och stadsplanering. LÄS MER

 4. 4. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 5. 5. DIG-Barn, Digitalt verktyg flr planering inför barnutredningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Philip Rautell Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :DIG-Barn; Digitalt verktyg för barnutredningar; barnutredningar;

  Sammanfattning : Socialtjänsten använder idag ”Barns Behov i Centrum” (BBiC) som metod för att inkludera barn inför utredningar. Eftersom barn inte har ett naturligt sätt att uttrycka känslor i skalor eller enkelt uttrycker med ord vad de tycker/känner har detta inte varit en tillförlitlig metod. LÄS MER