Sökning: "fältstudie rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden fältstudie rapport.

 1. 1. Kolbestånd i restaurerade våtmarker, En fältstudie av anlagda våtmarker i Lunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Simon Lin; [2020]
  Nyckelord :Kolbestånd; kolhalt; kolinlagring; kolsänka; sediment; våtmark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sedimentation of organic carbon in shallow lakes and wetlands removes CO2 from the atmosphere and can be considered a natural carbon sink. Actions toward regulating restored wetlands as carbon sink would provide Lund municipality with solution to combat CO2 emission goals for the future. LÄS MER

 2. 2. Developing a SustainableSupply Chain for Waste Management : A Case Study of Lombok

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oscar Wiberg; Anton Östblom; [2020]
  Nyckelord :Waste management; sustainable; developing countries; Lombok; Indonesia; supply chain; investment; sustainability; plastic recycling; Avfallshantering; hållbar; hållbarhet; utvecklingsländer; Lombok; Indonesien; distributionskedja; investeringar; plaståtervinning;

  Sammanfattning : Lombok is an island in Indonesia located next to, and slightly smaller than Bali. The tropical island has the potential tobecome “the next Bali” in terms of tourism and is like many other developing countries, suffering from inadequate solid waste management, as of 2020 only managing 20% of its waste. LÄS MER

 3. 3. Leveransstörningar i produktion : En undersökning av JM:s leveransprecision och arbetsledarnas nyttjande av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Engin Celik; Tobias Bohman; [2019]
  Nyckelord :Delivery defects; Delivery precision; Leveransstörningar; Leveransprecision; Avropssystemet; Inköpssystemet;

  Sammanfattning : Logistik- och leveransprocessen i byggsektorn har alltid varit ett problematiskt område. Till följd av att byggnadsprojekt sker i projektform och produktionen är platsbaserad blir det svårt att skapa standardiserade logistikflöden. Detta innebär att effektiva metoder måste tillämpas för att kunna uppnå en optimal logistikprocess. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gustav Johansson; Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :wiper; rear window; sign; mount; car; symbol; means of expression; product design; torkare; bakrutetorkare; skylt; fäste; bil; symbol; uttryckssätt; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Arbetet utfördes i samarbete med företaget The Best of Sweden AB där uppdraget var att utveckla ett fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar. LÄS MER

 5. 5. Mobile Banking Adoption in an Emerging Economy: An Empirical Analysis of Users in Myanmar : A Minor Field Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Stephanie Holm; Louise Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Mobile banking; bank; innovation; technology adoption; early adopters; Myanmar; Burma; developing country; emerging economy; minor field study; Mobila banktjänster; bank; innovation; teknikanammande; tidigare användare; Myanmar; Burma; utvecklingsland; U-land; fältstudie;

  Sammanfattning : This study aims to provide an overview of the attitude toward mobile banking among early adopters in Myanmar. By conducting exploratory interviews with ten bank employees, factors that are important for the adoption of mobile banking were also identified. LÄS MER