Sökning: "fältstudie sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fältstudie sociologi.

 1. 1. Sjuksköterskornas revolution : En kvalitativ studie om organisatorisk identifikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Izabelle Erixon; Magdalena Fevgidis; [2017]
  Nyckelord :Organisatorisk identifikation; Teamkänsla; Gemenskap; SIT-teori; Vårdbemanning; Organisationer; Konsult;

  Sammanfattning : Sjuksköterskornas revolution är en kvalitativ studie om organisatorisk identifikation. Syftet med studien är att skapa djupare förståelse för hur sjuksköterskornas organisatoriska identitet påverkas av att arbeta genom entreprenadbemanning inom vården. LÄS MER

 2. 2. Korruption i vardagen En studie om vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eva Fazlagic; [2015]
  Nyckelord :socialt kapital; korruption; samhälle; makt; fält; habitus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Eva Fazlagić Titel: Korruption i vardagen En studie om problematik i samband med vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina. Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp Handledare: Katarina Sjöberg, Sociologiska institutionen, VT 2014 Korruption är ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat och uppmärksammat. LÄS MER

 3. 3. Mellan disciplin och dagdröm - En fältstudie av skola på ungdomshem utifrån Michel Foucault och Erving Goffman

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Martling; [2015]
  Nyckelord :ungdomshem; skola; totala institutioner; disciplin; kränkningsprocess; personlig handlingsrepertoar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mina tidigare erfarenheter av att arbeta som lärare på ett statligt ungdomshem gav upphov till ett intresse att sociologiskt studera skolverksamhet i ungdomsvård. Syftet med denna uppsats är att undersöka de sociala villkor för intagna ungdomar som organiseringen av undervisningen på ungdomshem innebär, samt att undersöka hur ungdomar förhåller sig till dessa villkor genom sitt agerande. LÄS MER

 4. 4. Att vara Flashpacker eller Backpacker: identitetsutveckling i Global tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sylwia Murman; [2008]
  Nyckelord :flashpacker; globalisering; identitet; mode; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Social structures; Sociala strukturer; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har vuxit fram en ny identitet inom resekulturen, flashpackern, som har sitt ursprung i backpackerkulturen. Denna identitet skiljer sig dock från den traditionella backpackern på olika plan. Jag antog mig att följa flashpackern jorden runt vilket resulterade i en fältstudie. LÄS MER

 5. 5. Samverkansavtal : ett instrument för god arbetsmiljö?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anneli Lindberg; [2003]
  Nyckelord :rättssociologi; Sociology; Sociologi; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jag har valt att göra en empirisk fältstudie och att skriva om vilka olika redskap och instrument som finns att tillgå i arbetet mot en så god arbetsmiljö som möjligt inom den praktiska verksamheten inom arbetsmiljön i Västra Innerstadens stadsdelsområde i Malmö Kommun, inom Vård och Omsorg. Jag hämtar informationen med de olika instrumenten och åtgärderna från det lokala samverkansavtalet som i sin tur bygger på det centrala samverkansavtalet inom arbetsmiljöområdet där vilket avtalet fäster stor vikt vid den praktiska verksamheten i arbetsmiljön. LÄS MER