Sökning: "fältstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 608 uppsatser innehållade ordet fältstudie.

 1. 1. En ny däggdjursart i Sveriges fauna : Etablering av stenmård (Martes foina) i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elin Svensson; Karin Wetterberg; [2021]
  Nyckelord :Alien species; Establishment; Invasive alien species; Mitochondrial DNA; Pine marten; Stone marten; Etablering; Främmande art; Invasiv främmande art; Mitokondrie-DNA; Skogsmård; Stenmård;

  Sammanfattning : Skogsmård (Martes martes) har länge varit Sveriges enda mårdart men 2018 gjordes det första fyndet av en annan art, stenmård (Martes foina), i nordöstra Skåne. Efter att detta fynd uppmärksammats fick Invasiva Arter på Svenska Jägareförbundet in uppgifter om ytterligare tre fynd från området. LÄS MER

 2. 2. UPPFATTNINGEN AV AVGIFTER RELATERATTILL FRILUFTSLIV & NATURTURISM : En fältstudie i Höga Kusten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Kristin Norén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT This study aims to investigate the opinions regarding different visitor-fees related to nature-based activities and how the insertion of fees would affect individuals’ experienced accessibility. This is investigated in the context of the custom of “allemansrätten” and the important role of outdoor recreation in the Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Massvaccineringens effekter på rekommenderade beteenden : En fältstudie som undersöker benägenheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer före respektive efter vaccinering mot covid-19

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Aldén; Caroline Bjurhamn; [2021]
  Nyckelord :Behavioral economics; Covid-19; Pandemic recommendations; Mass vaccination; Emotional decision making; Risk preferences; Beteendeekonomi; Covid-19; Pandemirekommendationer; Massvaccinering; Emotionellt beslutsfattande; Riskpreferenser;

  Sammanfattning : This study investigates if attitudes towards the pandemic recommendations made by the Public Health Agency of Sweden and if the estimation of their duration differ before and after a Covid-19 vaccination. The participants contributed to the study by filling out a questionnaire. LÄS MER

 4. 4. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER

 5. 5. Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar : en fältstudie under svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Fay Wharton; [2021]
  Nyckelord :Gris; sugga; grisning; kullnummer; box; temperatur; avvanda smågrisar;

  Sammanfattning : Att maximera antalet avvanda smågrisar per sugga har blivit ett viktigt mål inom dagens svenska grisproduktion, men fortsatt stora problem med hög smågrisdödlighet utgör en utmaning för producenterna och har negativa konsekvenser för djurvälfärden. Temperatur är en miljöfaktor som kan inverka på smågrisdödligheten och som visat sig kunna variera mellan boxar i samma stall, men få studier har undersökt omgivningstemperaturens effekt på suggornas prestation under svenska produktionsförhållanden. LÄS MER