Sökning: "fältstudier förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden fältstudier förskolan.

 1. 1. Lek för lekens skull : En fältstudie av meningsskapande i barnens fria lek på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Löfstrand; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; meningsskapande; förskola; Gadamer; horisont; horisontsammansmältning;

  Sammanfattning : Lek som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, utan aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (s.k. ”fri” lek), är enligt många väldigt viktig för barn. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - möta barn på deras egna språkliga villkor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Larsson; Suzana Sörling Cavrak; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Pedagogiska verktyg, språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt, språkstödjande arbetssätt och barn i behov av särskilt stöd. AbstractSyfte: Syfte med studien var att undersöka hur barn i förskolan med försenad språkutveckling identifieras och vilka pedagogiska arbetssätt som används för att stödja barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Luftkvalitet och sjukfrånvaro i förskolan

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ebba Larsson; Klas-Göran Nordberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem med smittspridning inom förskolan är idag en stor samhällskostnad, på grund av VAB-dagar, sjukdagar hos föräldrar och personal samt för vikarier. Smittspridningen och sjukfrånvaron är som störst under vinterhalvåret då olika typer av virusinfektioner såsom influensavirus florerar. LÄS MER

 4. 4. "De är alltid sura här!" : Om barns känslor och vuxnas fostran ur ett maktperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :fostran; förskolan; makt; motstånd; normer; känslor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se hur fostran av känslor gestaltas i två barngrupper i förskolansamt hur barn bemöter denna fostran. Studien tar även upp bakomliggande normer som synliggörsi och med fostranshandlingarna. LÄS MER

 5. 5. ”För att jag säger det”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Liljegren; Emma Hansson; [2016]
  Nyckelord :Makt; Fostran; Interaktion; delaktighet; Inflytande; Maktförhållanden; Omsorg; Hiearki; Normer; Regler; Rutiner; Foucault; Måltiden; Samling; Hallen;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat medveten makt utifrån hierarkin som kan existera i interaktionen mellan pedagog och barn i förskolan, där makten kan bli mer påtaglig hos pedagogerna. Syftet med studien är att synliggöra hur maktförhållanden i interaktionen mellan pedagog och barn utövas samt hur maktrelationer kan förstås i relation till fostran vilket legat till grund för studiens frågeställningar. LÄS MER