Sökning: "fältstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet fältstudier.

 1. 1. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 2. 2. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Hur kan lärare stötta elever med autism som visar svårigheter i skriftlig framställning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Jonsén; Åsa Valby; [2019]
  Nyckelord :autism; skriftlig framställning; stöd; undervisning i skrivande;

  Sammanfattning : Elever med autism kan utmana läraren att finna rätt stöd för att eleverna ska utveckla sin skriftliga förmåga. Skrivande ställer krav på många förmågor som elever med autism kan ha svårigheter med. LÄS MER

 4. 4. Lärares användning av utomhuspedagogik i ämnet biologi : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Lovisa Gavell; [2019]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; praktiskt lärande; grundskolan;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med fokus på lärares användning av utomhuspedagogik i ämnet biologi. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare i årskurserna F-3. Intervjuerna skedde enskilt med de deltagande lärarna där de inte hade fått tillgång till intervjufrågorna innan. LÄS MER

 5. 5. DROPPALÄTT : Underlätta applicering av endosförpackade ögondroppar för personer med nedsatt handfunktion

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Johan Lidberg; [2019]
  Nyckelord :Design för alla; design for all; industridesign; produktdesign; medtech; medicinska hjälpmedel; hjälpmedel; Droppalätt; Ögondroppar; Endosförpackningar; förpackningar; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Genom enkäter, intervjuer och fältstudier fastställdes att en stor mängd användare av endosförpackade ögondroppar upplevde det problematiskt att använda dessa. Speciellt stort var problemet hos de som använde högviskösa droppar. LÄS MER