Sökning: "fältstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade ordet fältstudier.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Marcus Älmefur; [2020]
  Nyckelord :rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Sammanfattning : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. LÄS MER

 2. 2. Tärnstigen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Wictor Kramer; Marcus Kirchhoff; [2020]
  Nyckelord :Environment; Skanör; Planning; SLR; Social; Urban;

  Sammanfattning : När klimatförändringarna tvingar kustnära, utsatta städer och områden till drastiska åtgärder för att bibehålla sin existens, är den stora frågan vad som ska räddas och vad som lämnas till historien. I södra Sverige har Vellinge kommun kämpat sig fram till en åtgärd som kommer rädda flera hundra hushåll från att bli Sveriges egna Atlantis. LÄS MER

 3. 3. Utomhusundervisning relaterat till artkunskap : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maroa Abbas; Sofie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :biologi; artkunskap; utomhusundervisning; fältstudier; grundskola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning har kommit fram till gällande utomhusundervisning i biologididaktik relaterat till artkunskap.Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen. LÄS MER

 4. 4. Rembong-Wangka : Its position among the Manggaraic languages, some formative elements and adnominal possession

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Leif Asplund; [2020]
  Nyckelord :Rembong-Wangka; Manggaraic; Flores; enclitics; possession; etymology; rembong-wangka; manggaraiska; Flores; enklitikor; ägande; etymologi;

  Sammanfattning : Rembong-Wangka is an Austronesian language, which together with other little described languages, belongs to the Manggaraic subgroup of Austronesian. One aim is to present information about them, as well as other languages in the area, drawn from not readily accessible sources, including archival material, and information collected by the author in Flores. LÄS MER

 5. 5. ”Skulle du kunna härma min mun så jagvet hur den ser ut?” : En undersökning av subjektets tillblivelse i tecknandet av självporträtt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Linda Mazzi; [2020]
  Nyckelord :Self-portrait; pedagogy; subjectification; becoming; object-subject theme; Självporträtt; pedagogik; subjektifiering; tillblivelse; objekt-subjekt tema;

  Sammanfattning : I denna undersökning tittar jag närmre på arbetet med självporträtt i skolan, en återkommandeuppgift i alla åldrar, som upprepas efter givna mönster. Det kan uppstå känsliga situationer i arbetetmed självporträtt och i uppvisandet av dem under redovisningar. LÄS MER