Sökning: "fältteori"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet fältteori.

 1. 1. Fitting the three loop pion mass and decay constant to lattice data

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Alexandra Wernersson; [2019]
  Nyckelord :Chiral Perturbation Theory; Lattice QCD; pion mass; decay constant; three loop fit.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We perform a fit to three loop order (NNNLO) in Chiral perturbation theory of the pion mass and decay constant. In particular we investigate if the NNNLO fit is an improvement of the fit to two loop order (NNLO) to lattice QCD data, which was done in a lattice gauge group collaboration. LÄS MER

 2. 2. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 3. 3. Conformal field theory at large N

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Nadia Flodgren; [2019]
  Nyckelord :Conformal field theory; conformal bootstrap; large N; anti-de Sitter; anomalous dimension; AdS CFT correspondence;

  Sammanfattning : The conformal bootstrap method is a non-perturbative method that uses the symmetry in a conformal field theory to constrain and solve for the observables in the theory. We consider a conformal field theory with the symmetry group SU(N) and four general scalar fields as the only low dimensional operators. LÄS MER

 4. 4. Att välja sin framtid. En jämförande studie av ungdomars tankar kring studie- och yrkeskarriär.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Stefan Langendorf; [2019]
  Nyckelord :Studieval; jämförelse; utbildning; reproduktion; klass; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolsegregationen har ökat och det finns stora skillnader i hur olika skolor presterar. Den här uppsatsen undersöker om det finns några skillnader i hur niondeklassare i en svensk kommun i huvudstadsregionen ser på sin studie- och yrkesframtid. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER