Sökning: "fängelse hierarki"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fängelse hierarki.

 1. 1. Fina och fula brott : en intervjustudie om intagnas hierarkier på anstalt i ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :John Bertilsson; [2010]
  Nyckelord :hierarchy; treatment of offenders; prison; criminality; inmates; masculinity; gender perspective; violence; hierarki; kriminalvård; fängelse; kriminalitet; intagna; manlighet; genusperspektiv; våld;

  Sammanfattning : The essay deals with hierarchies that occurs between inmates in prison. It deals with a theory that these hierarchies, when seen through a gender perspective, can be understood as a hierarchy where you are valued based on traditional male characteristics. LÄS MER

 2. 2. Att umgås på anstalt - en kvalitativ studie om grupperingar, status och hierarkier på anstalten i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Samire Fetahu; Caroline Gidstedt; [2009]
  Nyckelord :Fängelse; Gruppbildningar; Hierarki; Intagna; Interaktioner; Makt; Status;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats behandlar frågor om grupperingar på fängelseanstalt. Syftet är att beskriva varför och utifrån vilka referensgrunder de intagna på anstalten i Halmstad interagerar med varandra. LÄS MER