Sökning: "fängelse normer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fängelse normer.

 1. 1. Samhällskontrakt och medborgargardens nödvärnsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån rättsdogmatisk metod har uppsatsen formulerat vilka de rättsliga definitionerna av nödvärnsrätten och envarsgripande är, problematiserat vilka problem som kan uppstå och var gränserna går. Jag har vidare tittat på samhällsstrukturers uppkomst, härledningar och definitioner. LÄS MER

 2. 2. "Vi uppfinner hjulet vid varje enskilt tillfälle" : En intervjustudie av Kriminalvårdens möte med intagna transpersoner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Therese Brunzell; [2016]
  Nyckelord :transgender; prison; probation service; staff experience; transperson; fängelse; Kriminalvården; personalerfarenheter;

  Sammanfattning : Genom kvalitativa intervjuer med fem kriminalvårdsanställda och en transidentifierad intagen ville jag bidra med kunskap om hur Kriminalvårdens möten med fängelsedömda transpersoner kan se ut. Syftet med studien var att undersöka normer, värderingar och praktiker som intervjudeltagarna gav uttryck för när det gäller intagna transpersoner. LÄS MER

 3. 3. Populärkulturella fängelser : En studie av Oz och Orange is the New Black

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Mimmi Olsen; Lukas Wallander; [2016]
  Nyckelord :Oz; Orange is the New Black; genus; etnicitet; fängelse; populärkultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractI denna studie har vi med det amerikanska samhällets erfarenhet av det inhemska fängelsesystemet som grund valt att studera de två tv-serierna Oz och Orange is the New Black. Utifrån detta har vi undersökt hur fängelserna i dessa serier porträtteras, hur två framträdande fångar porträtteras, hur interaktionen mellan fångar och fängelsemiljön ser ut i berättelsernas struktur samt studerat gestaltningen av fångarna ur ett genus och etnicitetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorabatt - En analys av den rättsliga bedömningen av kvinnliga gärningsmän vid grova våldsbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; våldsbrott; kvinnorabatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats behandlar det som kommit att kallas ”kvinnorabatt”, gällande kvinnor i egenskap av gärningsmän vid grova våldsbrott ur perspektivet likhet inför lagen. För att se till detta har en mängd variabler beaktats och analyserats, för att genom ett bredare perspektiv finna vad en sådan eventuell särbehandling kan bero på. LÄS MER

 5. 5. Det upplösta äktenskapet. : Skilsmässomönster i Linköpings stift 1850 - 1859.

  L1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexandra Hellstrand; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har skilsmässomönstren i Linköpings stift under 1850-talet stått i fokus. Syftet har varit att utifrån tre övergripande frågeställningar om varför, var och vilka som skiljde sig, relatera fenomenet till det svenska samhällets då rådande äktenskapssyn, begynnande urbanisering och förindustriella karaktär. LÄS MER