Sökning: "färdigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 1289 uppsatser innehållade ordet färdigheter.

 1. 1. Undervisning om islamofobi: Vad lärare kan göra för att öka empatin och förståelsen hos sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alicia Lindberg; [2021]
  Nyckelord :empati; främlingsfientlighet; förståelse; gymnasiet; islamofobi; religion; religionskunskap; tolerans; undervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över lärarens roll inom undervisning om islamofobi. Den syftar till att ge en välgrundad överblick angående olika faktorer som är viktiga för religionslärare inom gymnasieskolan att ta i beaktande när man undervisar elever om islamofobi. LÄS MER

 2. 2. Frivården och (icke)samtalet om sexualitet : Hur förståelsen för sexualitet hanteras och konstrueras inom en avsexualiserad institution

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Tholin; [2021]
  Nyckelord :Sociologi; Diskurs; Samtal; Språkbruk; Sexualitet; Sexualhälsa; Maskulinitet; Kriminalvården; Frivården;

  Sammanfattning : Sexualhälsan utgör en primär del av folkhälsan, trots detta kan samtalsämnet om sexualitet ofta upplevas som tabubelagt och anses opassande i de flesta sammanhang. Kriminalvårdens insatser syftar bland annat till att främja brottsdömda individers livssituation genom att bidra till färdigheter för en sund livsstil och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsterapi som intervention för återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sara Marie Louise Håkansson; Victoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; Psykisk ohälsa; Återgång till arbete; Arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I början av 1900-talet introducerades trädgården som terapiform för personer med psykiska problem och depression. Psykisk ohälsa är ett växande problem som står för majoriteten av alla sjukskrivningar. Senare forskning har visat att trädgårdsterapi bidrar till ökat välbefinnande, livskvalité och arbetsförmåga. LÄS MER

 4. 4. What Eye Tracking Tells Us About Mathematical Difficulties: A Systematic Review

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonatan Almfjord; Lina Hallberg; [2021]
  Nyckelord :mathematical difficulties; eye tracking; developmental dyscalculia; mathematical learning disorder; systematic review; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eye tracking is a popular method used in mathematics research for investigating underlying cognitive processes. Individuals with mathematical difficulties have problems with mastering mathematical skills and are often in need of extra help. LÄS MER

 5. 5. Att uppnå lärandemål : En pilotstudie om IT-systems egenskapers modererande påverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Nyqvist; [2021]
  Nyckelord :technology characteristics; motivation; engagement; academic achievement; learning outcomes; IT-systems egenskaper; studentmotivation; studentengagemang; lärandemål;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen påverkar det moderna samhällets behov. Det ställer krav på att studievärlden utbildar dagens studenter i färdigheter och kunskaper inom IT som uppfyller behovet i både deras framtida arbets- och vardagsliv. LÄS MER