Sökning: "färdvägar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet färdvägar.

 1. 1. Hållbara Hökarängen- social hållbarhet, invånarnas relation till sitt centrum samt identitets och meningsskapande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Elfström; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; centrumutveckling; identitets- och meningsskapande; Hållbara Hökarängen; socialt kapital; kulturellt kapital; konsumtion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie gjordes inom ramen för projektet "Hållbara Hökarängen", inom vilket Stockholms största hyresvärd, Stockholmshem strävar efter att skapa ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Hökarängen. Syftet är att få reda på besökarnas subjektiva upplevelser av centrumet, hur dessa relaterar till centrumet, önskan till förändring samt att få reda på vad social hållbarhet innebär för dessa. LÄS MER

 2. 2. Locating potential flood areas in an urban environment using remote sensing and GIS, case study Lund, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Joakim Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Lund; storm water; runoff; urban; extreme events; impervious surfaces; remote sensing; GIS; geography; physical geography; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Impervious surfaces, such as large parts of the urban area, reduce infiltration and increase above ground runoff (Chen et al. 2009) with risk of flooding as a result. Urban flooding has the potential to affect a large amount of people, and can cause great harm to economic interests. LÄS MER

 3. 3. Från cykelväg till cykelstråk : förslagna riktlinjer som bör beaktas vid cykelstråksutredningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Petersson; [2013]
  Nyckelord :cykelvägar; cykelstråk; säkerhet; genhet; kommunikation; tillgänglighet; planerigsprocess; cykelinfrastruktur;

  Sammanfattning : I dag är organisation bristfällig avseende utvecklingen av cykelinfrastrukturen i många kommuner, effekten blir en svag planering och helhetsperspektivet är svårt att uppnå (Sveriges Kommuner och Landsting, m.fl. , 2007, s 7). LÄS MER

 4. 4. Mobile map client API : design and implementation for Android

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Mårten Karlberg; [2011]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; mobile map client; Android; WMS; KML; naturgeografi; ekosystemanalys; mobil kartklient; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The fast development of computational power of the mobile phone makes it a suitable platform for running map applications. Both public and field working professionals can benefit from easy access to a mobile map client application with features such as route planning, location based services and simple GIS operations. LÄS MER

 5. 5. Sjötransporter : Fungerar gamla teorier om sjöfartskydd idag?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Cecilia Eklund; [2010]
  Nyckelord :Alfred Mahan; Julian Corbett; Milan Vego; Operation Atalanta; maritime security; convoy; escort.; Alfred Mahan; Julian Corbett; Milan Vego; Operation Atalanta; Sjöfartskydd; konvoj; eskort.;

  Sammanfattning : Några av de stora sjöteoretiker som vi utbildas på idag var verksamma i en tid innan insatsförsvaret, men deras teorier anses fortfarande vara användbara idag. Idag genomför svenska flottan andra typer av insatser än på slutet av 1800-talet, då teoretikerna Mahan och Corbett var verksamma. LÄS MER