Sökning: "färg experiment"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden färg experiment.

 1. 1. Thermographic Measurements of Hot Materials Using a Low- to High-speed RGB-camera : Prospect of RGB-cameras Within the Field of Thermographic Measurements

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Therese Berndtsson; [2019]
  Nyckelord :RGB-camera; thermographic measurements; calibration; temperature transform; thermal behavior; dual-wavelenght;

  Sammanfattning : Monitoring the thermal behavior of material while heated or cooled is of great importance in order to understand the structural behavior of materials. This thesis aims to investigate the prospects for imaging hot materials using an RGB-camera. LÄS MER

 2. 2. Datainsamling till simulering med hjälp av videokamera och bildbehandling

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Adel Saiti; Jonas Ringbom; [2019]
  Nyckelord :videospårning; simulering; OpenCv; objektdetektion; objektklassificering; objektspårning; bildbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjligheten att använda en videokamera och bildbehandlings-algoritmer för att inhämta data till simulering genom att spåra personers rörelse. Den teoretiska referensramen och litteraturstudie används för att få en fördjupad kunskap om simulering och hur personer spåras med spårningsalgoritmer. LÄS MER

 3. 3. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Nyckelord :dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. LÄS MER

 4. 4. Perception of procedurally generated virtual buildings

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karl Gylleus; [2018]
  Nyckelord :Procedural; Generation; Buildings; Modeling; Virtual; Grammar; Perception; Procedurell; Generation; Byggnader; Modellering; Virtuell; Grammatik; Perception;

  Sammanfattning : Due to the high amount of time it takes to manually design virtual buildings and cities it is often desired to automate the process. Procedural modeling is a way to achieve this by algorithmically generating buildings. By using inverse generation procedural descriptions of buildings can be extracted from a given model. LÄS MER

 5. 5. Vägen till styrkelyftarens grafiska profil: Framtagning av logotyp och grafiskprofil för Järfälla Atletklubb

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Katarina Pavlović; [2018]
  Nyckelord :Brand guidelines; brand identity; logotype; visual identity; Grafisk manual; grafisk profil; logotyp; visuell identitet;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har utförts i samarbete med Järfälla Atletklubb. Klubben behövde hjälp med att få riktlinjer i deras grafiska uttryck samt en uppdaterad version av deras logotyp. Järfälla Atletklubb tog hjälp av Högskolan Dalarna och författaren fick uppdraget att arbeta med klubben. LÄS MER