Sökning: "färg form barn"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden färg form barn.

 1. 1. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Sammanfattning : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. LÄS MER

 2. 2. Gender neutral pattern design for children’s clothing regarding color and motif

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josefine Brandt; [2016]
  Nyckelord :mönster; genusneutral design; unisex; barnkläder; formgivning; grafisk design; färg; motiv;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur ett genusneutralt mönster för barnkläder skulle kunna se ut med avseende på färg och motiv. Forskning genom design har använts som tillvägagångssätt, varpå olika designförslag tagits fram. LÄS MER

 3. 3. Ta färgen tillbaka!

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lovisa Hugardt; [2016]
  Nyckelord :Färg; form; barnkläder;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från att ge barn ett alternativ på kläder som inte bestämts till ett visst kön genom att arbeta med färgsättning, illustration och sedan mönsterkonstruktion. Detta mönster ska sedankunna appliceras på barnkläder. LÄS MER

 4. 4. Sortering i förskolan : ”Den är störst”. ”Och den är lite mindre men den som är sist den är minst”.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Konjhodzic Zinadja; Björkman Marisel; [2015]
  Nyckelord :Sortering; klassificering; kommunikation; lika - olika; skillnader - likheter; jämföra; egenskaper; indela; matematiska begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka vilka tillvägagångssätt barn använder vid sortering och vilka matematiska begrepp barn använder när de sorterar. Undersökningen är kvalitativ och baseras på deltagande observationer med tio barn mellan 3-6 år. Materialet som användes var pasta, kritor och pärlor. LÄS MER

 5. 5. Bild som informationsbärare : Att informera med rörlig bild till barn och unga med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Gullberg; [2015]
  Nyckelord :Rörlig bild; Diabetes typ 1; Illustration;

  Sammanfattning : AbstraktPå uppdrag från Diabetesteamet och Diabit vid Linköpings universitetssjukhus har enförbättrad informationsfilm tagits fram. Informationsfilmen presenterar relevant faktasom anses vara nödvändig för de barn och unga som drabbats av diabetes typ 1. LÄS MER