Sökning: "färg perception"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden färg perception.

 1. 1. Ett zonindelat välkomstrum : En rumslig studie om hur zonindelning kan gestaltas i väntrumsmiljö för att påverka besökarnas känsla av trygghet.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Denice Berg Råholm; [2020]
  Nyckelord :Information design; spatial design; waiting rooms; zoning; privacy; intimacy; environmental psychology; Informationsdesign; rumslig gestaltning; väntrum; zonindelning; avskildhet; intimitet; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : Summary: The healthcare environments of the future are developing at a rapidpace, which is a built-in change for us visitors. Today's waiting rooms are often open rooms and can be a problem for users' privacy.This study intends to investigate how zoning can affect the visitor's sense of a safe and secure waiting room environment. LÄS MER

 2. 2. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Odd Nilsson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; färg; färg perception; miljöpsykologi; kulör; rumslighet; busskur; NCS;

  Sammanfattning : En kandidatuppsats i landskapsarkitektur som undersöker hur färg påverkar människans känsla av ett rum, med avseende på hur vi trivs och hur vårt psykiska välmående förändras av rummet. Forskning på färg är komplext, tätt sammanvävt med form och ljus. Denna studie använder sig av färgsystemet Natural Colour System, NCS. LÄS MER

 3. 3. Det inre rummet : Att använda associerad synestesi som utgångspunkt för komposition

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Lina Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Creativity; synesthesia; composition; Bauhaus; improvisation; kinesthesia; flow; collage; aquarelle; texture; kreativitet; synestesi; komposition; Bauhaus; improvisation; kinestetik; flow; kollage; akvarell; textur;

  Sammanfattning : Under 2018–20 har jag under min masterutbildning i komposition inkluderat mina egna erfarenheter av synestesi och associerad synestesi i komponerandet och här även försökt att beskriva mina metoder för detta. Jag har försökt överföra upplevelser av text, färg, form och rörelse till musik. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av variation i produkthusområdens utemiljö : exempel från Annelund och Idalafältet, Veberöd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hugo Settergren; [2020]
  Nyckelord :produkthus; färg; form; biodiversitet; hållbar stadsutveckling; bostadsutveckling; utemiljö; platsidentitet;

  Sammanfattning : Områden med rationellt utvecklade produkthus har blivit ett allt mer populärt sätt att bygga bostäder i mindre orter de senaste åren. Denna metod att producera hem verkar ofta resultera i vissa särdrag med avseende på färganvändningen, utformningen av närmiljön och de privata utemiljöerna. LÄS MER

 5. 5. Ett väntrum värt att vänta i : Hur en verksamhets vision kan förmedlas i ett väntrum samt stödja besökarens perceptuella behov

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Michaela Myhrvold Lind; [2019]
  Nyckelord :Rumslig gestaltning; perception; informationsdesign; LLS; färg och ljus;

  Sammanfattning : Ett väntrum värt att vänta i är ett examensarbete inom programmet informationsdesign - rumslig gestaltning. Studien syftar att studera hur ett väntrum hos en daglig verksamhet kan återspegla sin verksamhets vision utifrån deras hemsida till fysiskt rum. Samtidigt som rummets utformning ska tillgodose besökarens perceptuella behov. LÄS MER