Sökning: "färg"

Visar resultat 1 - 5 av 1161 uppsatser innehållade ordet färg.

 1. 1. Écrire sans exclure. Analyse de l’utilisation de l’écriture inclusive dans la presse française

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tove Lindberg; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att studera frekvensen av könsinkluderande språk i tre av de mest lästa dagstidningarna i Frankrike: Le Monde, Le Figaro och Libération. För att genomföra en korpusanalys av tidningstexter bestående av totalt 12 285 ord valdes tre av de mest frekventa kategorierna av könsinkluderande språk ut. LÄS MER

 2. 2. Optical Communication using Nanowires and Molecular Memory Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Thomas Kjellberg Jensen; [2024]
  Nyckelord :neuromorphic computing; nanowire; molecular dye; DASA photoswitch; OBIC; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neuromorphic computational networks, inspired by biological neural networks, provide a possible way of lowering computational energy cost, while at the same time allowing for much more sophisticated devices capable of real-time inferences and learning. Since simulating artificial neural networks on conventional computers is particularly inefficient, the development of neuromorphic devices is strongly motivated as the reliance on AI-models increases. LÄS MER

 3. 3. Color and wing size: identifying targets of sexual selection in Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellen Pääjärvi Våg; [2024]
  Nyckelord :Sexual selection; wing interference patterns; Drosophila melanogaster; visual signaling; sexuell selektion; vingmönster; bananfluga; visuell signalering;

  Sammanfattning : This study explores the relationship between wing size, coloration, and reproductivesuccess in Drosophila melanogaster, fruit flies. Sexual selection, a key aspect ofevolutionary biology, often involves visual signaling as a means of displaying geneticinformation. LÄS MER

 4. 4. Design av sekretessmeddelanden : Hur sekretessmeddelanden kan designas för att främja användares förståelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Marko Cavric; Hampus Isebring; [2024]
  Nyckelord :Privacy notice; understanding; integrity; overview; icons; colors; interactivity; Sekretessmeddelanden; förståelse; integritet; överblick; ikoner; färg; interaktivitet;

  Sammanfattning : Den snabba tillväxten av uppkopplade enheter som samlar in och delar data leder till att användare kommer behöva läsa och godkänna alltmer sekretessmeddelanden för att kunna använda enheter och tjänster. Sekretessmeddelanden är de avtal som definierar villkoren för användning av en produkt eller tjänst och är avsedda att informera användare om insamlingen och användningen av deras data och personuppgifter innan valet att acceptera eller neka fattas. LÄS MER

 5. 5. Brownification in a small stream originating from a peatland - A case study from Ryds Å in south Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Emelie Ström; Frida Karlsson Öhman; [2024]
  Nyckelord :Brownification; Peatland; Bolmen; DOM; Water Quality; Inflow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Brunifiering syftar till en process där vattnet blir brunare på grund av ökade halter av naturligt organiskt material och järn, vilket innebär utmaningar för miljön och människor. Sjön Bolmen i södra Sverige har problem med brunare vatten. LÄS MER