Sökning: "färg"

Visar resultat 1 - 5 av 818 uppsatser innehållade ordet färg.

 1. 1. Upplevelsen av samverkan i beslutsfattandeprocessen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Jansson; Matilda Åström; [2019-08-16]
  Nyckelord :beslutsfattande; samverkan; team; sjuksköterska; skötare; triagering; beslutsfattandeprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag står inför många utmaningar för att upprätthålla god och säker vård. På en psykiatrisk akutmottagning i Västsverige fanns en efterfrågan och ett behov av att studera samverkan och beslutsfattande i triageringen för att förbättra samverkan i teamet och identifiera förbättringsområden att arbeta mot. LÄS MER

 2. 2. Ut med det gamla, in med det nya?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Veronica Dahlberg; Alexander Liderås; [2019]
  Nyckelord :Annonsering; Tryck; Dagstidningar; digitala upplagor; medietekniska aspekter; marknadsföring;

  Sammanfattning : Under senare tid har mediekonsumtionen sjunkit drastiskt för de tryckta dagstidningarna, medan de digitala upplagorna har ökat i samma fart. Följande studie granskar därmed skillnader i annonseringen mellan den tryckta kontra digitala upplagan i dagstidningarna Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen och Dagens Nyheter. LÄS MER

 3. 3. Våtmarkens kapacitet - kan en våtmark optimeras för att minska såväl eutrofiering som brunifiering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2019]
  Nyckelord :wetland; brownification; DOC; nutrients; water quality; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to changes in land use, as well as impacts from the climate change, our inland waters are now exposed to problems such as eutrophication and brownification. This complicates management to develop clean drinking water, as well as it leads to anoxic bottoms and reduces primary production. LÄS MER

 4. 4. Grad av mättnad hos röd som signalfärg och dess påverkan på effektivitet vid användning av en webbsida

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Forsberg; Lovisa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Effektivitet; Färgmättnad; Webbsida; Röd; Användbarhet;

  Sammanfattning : Röd färg används ofta som signalfärg på webbsidor i syfte att dra till sig uppmärksamhet eller för att förtydliga funktioner som exempelvis avbryt eller avsluta. Detta innebär att om den röda färgen används på rätt sätt så skulle den kunna bidra med ökad effektivitet på webbsidan. LÄS MER

 5. 5. Skrapa och Vinn! : En analys av den visuella kommunikationen på svenska skraplotter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Ludwig Lind; [2019]
  Nyckelord :Skraplotter; visuell kommunikation; spelproblem; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om den visuella kommunikationen bakom skraplotter på den svenska spelmarknaden och hur man kommu- nicerar om spelproblem. I undersökningen har bland annat färg, form och typografi analyserats genom en semiotisk bildanalys för att hitta en djupare mening med kommunikationen. LÄS MER