Sökning: "färgbarhet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet färgbarhet.

 1. 1. Fixering av blåssköljvätska för urincytologi : En jämförelse av ThinPrep® CytoLyt solution med fixeringslösning innehållande ättiksyra

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Pernilla Lindgren; Evelina Söderblom; [2021]
  Nyckelord :ThinPrep®; cytology; CytoLyt®; acetic acid; bladder washings; ThinPrep®; cytologi; CytoLyt®; ättiksyra; blåssköljvätska;

  Sammanfattning : Urinblåsecancer är den sjunde vanligaste cancerformen i Sverige där blåssköljvätska utgör det huvudsakliga provmaterialet vid utredning. ThinPrep® är en vanligt förkommande metod som används inom vätskebaserad cytologi vid analys av blåssköljvätska. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan Fox färgläggningsinvariant för knutar och surjektiva homomorfier från knutgruppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Anna Wahlbeck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats studerar vi knutar i R3. Vi säger att ett knutdiagram är en projektion av knuten i rummet in i planet. Speciellt är vi intresserade av att undersöka huruvida ett knutdiagram är färläggningsbart, genom att undersöka om reglerna för en Fox p-färgning är uppfyllda. LÄS MER

 3. 3. Trikå av pappersgarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexandra Eckard; Josefine Hjälm; [2015]
  Nyckelord :Pappersgarn; mekaniska egenskaper; garn av papper; manillahampa textil; stickade material; dimensionsförändring; färgbarhet; tvätthärdighet; nötningshärdighet; noppbildning; absorptionstest; dragprovning;

  Sammanfattning : Denna rapport har tagits fram för att undersöka och sprida information om trikå av pappersgarn från bananväxten manillahampa ”musa textilis”. Behovet av skonsamma och mindre miljöpåverkande material är väldigt aktuellt inom beklädnadsindustrin. Många av de material som används idag tär på miljön och världens resurser. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av ett kortare dehydreringsprogram för stansbiopsier från human hud och portio : Har storleken betydelse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Jonathan Elofsson; Ida Wetter; [2015]
  Nyckelord :Dehydration; punch biopsy; histotechnical process; staining; cellular morphology; Dehydrering; stansbiopsi; histoteknisk process; färgning; cellmorfologi;

  Sammanfattning : På histopatologiska laboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är dehydreringsprocessen i dagsläget förlagd över natt. För upprätthållande av god kvalitet på diagnos med förbättrat provflöde och utnyttjande av instrumentens fulla kapacitet önskas att ett kortare dehydreringsprogram implementeras och förläggs dagtid. LÄS MER