Sökning: "färglära"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet färglära.

 1. 1. Fritidsgårdar ur ett miljöpsykolgiskt perspektiv : En studie om inredning, färglära och klasskillnader

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Theodor Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidsgårdar; miljöpsykologi; segregation; klass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fritidsgårdar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv, där det ingår att jämföra fritidsgårdar från starka respektive svaga socio-ekonomiska områden. Uppsatsen undersöker bland annat psykologiska effekter av fritidsgårdarnas fysiska miljö. LÄS MER

 2. 2. Hör Färger och Se Ljud : Vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-framträdande?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Jonathan Bondesson; [2018]
  Nyckelord :flamenco guitar; guitar; video jockey; movie creation; composition; color science; color grading; performance; live-performance; flamencogitarr; gitarr; video jockey; filmskapande; komposition; färglära; color grading; föreställning; liveframträdande;

  Sammanfattning : Hear Color and See Sound - What happens when I combine flamenco guitar and film in a live performance? This master thesis explores the combination of two art forms. The purpose is to use live projections to enhance my guitar composition with movie. LÄS MER

 3. 3. Show your true colors : Färgkodning av karaktärer i Baby Driver, Django Unchained och Blade Runner 2049

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Christin Helmbold; [2018]
  Nyckelord :färg; association; film; komponent; färglära; färgsemiotik; färgpsykologi; stil; film från USA; Baby Driver; Django Unchained; Blade Runner 2049;

  Sammanfattning : När en film produceras spelar komponenten färg en viktig roll. I uppsatsen behandlas hur färg används i film för att färgkoda karaktärer, dvs. hur färgsemiotiken - vad vi associerar med färg - används för att gestalta eller understryka en karaktärs personlighet. LÄS MER

 4. 4. Instagrams filter - Jakten efter den perfekta bilden : En studie om hur redigering av en bild kan påverka attityd till ett motiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Miranda Nordholm; [2018]
  Nyckelord :Color theory; Social Media; Instagram; Filter; Image Editing; Bildredigering; Färglära; Instagram; Sociala medier; Filter;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the thesis is to investigate whether there is any editing combination in the form of different filters published in the Instagram app, which is noticeably different from each other in the form of negative or positive response. Method – In order to obtain answers to the question, the study has sought to anchor as many theories as possible in scientific, published material. LÄS MER

 5. 5. Bild i designprocessen : En studie av teknikelevers uppfattningar om bildundervisningens användbarhet i designprocessen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Denise Öberg; [2018]
  Nyckelord :bildundervisning; teknikprogrammet; design; designprocessen; kreativitet; teckningstekniker; skiss; bildpedagogik; pragmatism; designteori; medier; digitalisering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur gymnasieelever som studerar teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling uppfattar bildämnets relevans i relation till sitt gymnasieprogram. I sex kvalitativa intervjuer får eleverna berätta om sina uppfattningar och erfarenheter kring bildämnets användbarhet i andra kurser där designprocessen används. LÄS MER