Sökning: "fästningspark"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fästningspark.

  1. 1. Kungsholms fort : kunskapsunderlag för ett framtida vårdprogram för parken på Kungsholms fort

    L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Roger Jonsson; [2006]
    Nyckelord :trädgårdshistoria; vårdprogram; Kungsholms fort; fästningspark; fortifikationen; Örlogsstaden Karlskrona; sjöfästning; bevarandeprogram; parkvård;

    Sammanfattning : This basic data of knowledge for a future maintenance programme concerning the park at Kungsholmen is made up of 3 separate parts. 1.) A historical documentation 2.) A mapping and documentation of the objects status of today. LÄS MER