Sökning: "få instagram följare"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden få instagram följare.

 1. 1. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER

 2. 2. Förtroende - Nyckeln för Influencer Marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Nelly Perack Gylling; Majken Lundblad; [2022]
  Nyckelord :Förtroende; Influencer Marketing; Sociala Medier Influencer; Source Credibility; Source Attractiveness; Instagram; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse för på vilket sätt sociala medier influencers uppfattas som förtroendeingivande i ett konsumentperspektiv. Frågeställningar: De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är: - Vilka fundamentala faktorer hos en influencer skapar förtroende i samband med reklamsamarbeten på Instagram ur ett konsumentperspektiv? - Varför inger dessa faktorer ett förtroendeingivande mellan en influencer och en följare? Teori: Uppsatsens teori är The Source Credibility Model och The source Attractiveness Model. LÄS MER

 3. 3. Influencers Retorik : Hur influencers argumenterar på sociala medier

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Miski Samater; Ilham Ali; [2021]
  Nyckelord :Rhetoric; influencers; Instagram; parasocial relations; elaboration likelihood model; Retorik; influencers; Instagram; parasociala relationer; elaboration likelihood model;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur influencers argumenterar för samhällsviktiga frågor, personliga frågor samt för produkter/varumärken de marknadsför på sociala medier. Den retoriska modellen, och de teoretiska modellerna parasociala relationer och Elaboration Likelihood Model (ELM) ska tillämpas för att identifiera om retoriska argumenteringar har betydelse i skapandet av relationer. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tycker mina följare är de smartaste som finns” : En intervjustudie om instagramfeminism, emotionelltarbete och kollektiv identitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ida Söderholm; [2021]
  Nyckelord :Feminism; Onlineaktivism; Instagram; Digitalt arbete; Emotionellt arbete; Kollektiv identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att förstå hur innehavare av feministiska aktivistkonton på Instagram ser på det arbete de lägger ned, hur de upplever Instagrams feministiska fält samt hur deras konton har påverkat dem själva som individer. Tidigare forskning visar att sociala medier är en viktig arena för onlineaktivism och politisk engagemang, inte minst vad gäller informations- och kunskapsdelning, samtal och kontaktskapande. LÄS MER

 5. 5. Betalt samarbete eller pressutskick från influerare - En studie om hur trovärdigt följarna anser marknadsföringsmetoderna är på Instagram och Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ida Johnren; Alicia Enberg; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; influerare; betalt samarbete; pressutskick; Instagram; Youtube; trovärdighet; köpbeslut;

  Sammanfattning : Marknadsföring genom influerare har under de senaste åren utvecklats från att vara en marknadsföringsmetod till en miljonindustri. Relationen mellan en influerare och hens följare är avgörande för hur väl en influerare utstrålar förtroende och är kapabel till att förmedla trovärdiga åsikter samt rekommendationer. LÄS MER