Sökning: "fåmansföretagsreglerna"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet fåmansföretagsreglerna.

 1. 1. Utomståenderegeln och begreppet samma eller likartad verksamhet – Hur rättsläget ändras i ljuset av HFD 2023 ref. 11.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Grimhusen; [2023]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretagsreglerna; fåmansföretag; 3:12-reglerna; utomståenderegeln; samma eller likartad verksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska fåmansföretagsreglerna infördes för att förhindra att upparbetade arbetsinkomster i ett företag tas ut till lägre beskattning genom utdelning eller kapitalvinst. Bestämmelserna återfinns i 56–57 kap. LÄS MER

 2. 2. Att skapa prejudikat eller rätt? - En analys av den praxisstyrda tolkningen av fåmansföretagsreglerna för när överföring och förvaltning av kapital anses vara samma eller likartad verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hickery; [2023]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, there is a large number of close companies, and the taxation of shareholders' shares in these companies varies depending on whether the shares are considered qualified or non-qualified. The qualification criteria and exceptions for these are outlined in the so-called 3:12-rules. LÄS MER

 3. 3. Att vara ”Verksam i betydande omfattning” - En utredning och analys av regelns innebörd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hadil Jamal Zayed Khattab; [2022]
  Nyckelord :Verksam i betydande omfattning; 3-12 reglerna; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; Kvalificerade andelar; Kvalitativ bedömning; Kvanitativ bedömning; huvud definition; subsidiera definition; Utvidgade definitionen; HFD 2012 ref. 67; HFD 2013 ref. 11 I ; HFD 2016 not. 23; HFD 2018 ref. 31; RÅ 1993 ref. 99; RÅ 1999 ref. 28; RÅ 2001 ref. 5; Rå 2002 ref. 21; RÅ 2004 ref. 61; RÅ 2004 not. 125; Rå 2004 not. 162; RÅ 2005 ref. 3; RÅ 2007 ref. 15; RÅ 2009 not. 68; RÅ 2010 ref. 11; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Props active to a significant extent can be found in Chapter 57, Section 4 of the Income Tax Act. The meaning of the term is not defined in the law, which is why preparatory work forms the basis of the legislation is of particular importance in the management as well as interpretation of the law. LÄS MER

 4. 4. Högsta förvaltningsdomstolens omfördelning av handelsbolagsresultat - när, hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2022]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; omfördelning av handelsbolagsresultat; omfördelning; Högsta förvaltningsdomstolen; fåmansföretagsreglerna; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish tax system is linked to many civil law concepts and provisions. In taxation, they have been given the same meaning in tax law as in civil law. As a result of the wide freedom of contract, this has given taxpayers great opportunities to influence taxation. LÄS MER

 5. 5. Smita eller smitta? – Utomståenderegeln i förhållande till begreppet om samma eller likartad verksamhet inom reglerna om fåmansföretagsbeskattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Wahlman; [2022]
  Nyckelord :Skatterätt; Fåmansföretagsbeskattning; Samma eller likartad verksamhet; Utomståenderegeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker och analyserar hur utomståenderegeln förhåller sig till begreppet samma eller likartad verksamhet vid tillämpning av de särskilda fåmansföretagsreglerna. Vidare utrönas det gällande rättsläget för vartdera bestämmelse, vilket har sin utgångspunkt i lagstiftning och förarbeten. LÄS MER