Sökning: "får antal"

Visar resultat 16 - 20 av 2069 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 16. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Söderling; [2020]
  Nyckelord :temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Sammanfattning : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. LÄS MER

 2. 17. Dashboard design and its relation to KPIs : A qualitative case study on a software company

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Christopher Berglund; Amar Tenic; [2020]
  Nyckelord :Digital dashboard; data visualization; key performance indicator KPI ; metrics; HR and Payroll systems;

  Sammanfattning : Monitoring key performance indicators (KPI) give practitioners immersive experience that is priceless when it comes to decision making and performance-enhancing in software companies. Used together with different tools that enable visualization of KPIs, users obtain big advantages that enable quick troubleshooting and detections of errors that could emerge in a product or a system. LÄS MER

 3. 18. Inventering enligt MIFO fas 1 av fyra nedlagda deponier i Åstorps kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linn Möller; [2020]
  Nyckelord :MIFO; Förorenade områden; Deponier; Deponigas; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, it is every municipality’s responsibility to identify and risk evaluate disused landfills located within the municipality. The purpose of this study is to risk evaluate four disused landfills in Åstorps kommun, Scania, for which a risk evaluation hasn’t previously been done. LÄS MER

 4. 19. Vetenskapliga metoder och praktiska tillvägagångssätt för beroendeanalys inom samhällsviktiga verksamheter - Förbättringspotential för analys av elberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Kicki Rönnåker; Sofia Wennerbeck; [2020]
  Nyckelord :Elberoende beroendeanalys samhällsviktiga verksamheter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, risk- and vulnerability assessments, including dependency analyses, are required by law for public actors who are of vital societal functions or critical infrastructure. However, there is a lack of guidance regarding how to perform this kind of analysis. Electrical power is one of the strongest dependencies of our society today. LÄS MER

 5. 20. Tjej, bitch, käring eller hora? : En undersökning om högstadieungdomars kännedom om, bruk av och attityder till slang.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :louise lönnborg; [2020]
  Nyckelord :språk; slang; ungdomsspråk; attityder; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning med sociolingvistisk inriktning med fokus på ungdomars språkbruk. Studiens teoretiska ramverk utgörs av sociolingvistiska teorier och utifrån dessa teorier analyseras och diskuteras studiens empiriska material. LÄS MER