Sökning: "får antal"

Visar resultat 16 - 20 av 2294 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 16. Digitala verktyg i undervisning : En kvalitativ studie om hur pedagogerna använder sig avdigitala verktyg för att främja olika dimensioner avkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Codruta Damian; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; EUMO; tekniklärare; teknikundervisning; TPACK;

  Sammanfattning : Digitaliseringen får allt större plats i samhället och i skolan och den finns i våra fickorkonstant. Tekniken som kommer med de digitala verktygen är oändlig och detta har ett stortinflytande hos pedagogerna såväl som hos eleverna. LÄS MER

 2. 17. Rebelltjejer och dreamyboys : En diskursanalytisk studie av könsspecifika benämningar i ungdomsspråk och hur de kan relateras till identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Emmy Gustafsson Wass; [2022]
  Nyckelord :språk och kön; slangspråk; hora; fuckboy; språklig förändring; normering; subjektspositioner; interpellering; könsneutralt språkbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bättre förstå könsspecifika benämningar i ungdomsspråk, deras värde, hur situationskontexten förändrar värdet, hur de används och slutligen hur benämningarna kan relateras till identitetsskapande. Som metod används fokusgruppsamtal och enskilda intervjuer. LÄS MER

 3. 18. Matematik i leken : En studie om spontan matematikundervisning i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Angelika Ivarsson; Jenny Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :matematikundervisning; barns lek; spontan undervisning; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning Studien innefattar matematikundervisning med fokus på förskollärares uppfattningar hur undervisning i matematik kan ske i spontana leksituationer i innemiljön på förskolan. Det krävs kompetenta förskollärare med förmåga att fånga barns intresse och inta barnperspektiv för att kunna genomföra spontan matematikundervisning i förskolan (Björklund 2012, s. LÄS MER

 4. 19. Läroböcker i matematik för årskurs 3 : En innehållsanalys om kognitiva kravnivåer samt om hur sambandet mellan division och multiplikation presenteras i olika läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Stina Uusitalo; [2022]
  Nyckelord :Division; innehållsanalys; kognitiva kravnivåer; läromedel; multiplikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka matematikläromedel för årskurs 3. Hur utmanas elevernas kognitiva förmågor och hur framställs sambandet mellan division och multiplikation i läroböckerna. Studien har undersökt innehållet i läromedel som används i de svenska skolorna i dag. LÄS MER

 5. 20. Patientsäkerhet vid crowding på akutmottagningen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Edvardsson; Hayder Al Wassetti; [2022]
  Nyckelord :Crowding; Emergency department; Nursing; Patient Safety; Akutmottagning; Omvårdnad; Crowding; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Tiden patienter får vänta och vistas på landets akutmottagningar ökar årligen. Detta i kombination med ett ökat antal vårdsökande och bristen på vårdplatser orsakar fenomenet crowding på akutmottagningen. LÄS MER