Sökning: "får antal"

Visar resultat 21 - 25 av 2069 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 21. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning? Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 2. 22. Medelklass och Tjänstemannapolitik : En studie om den politiska organiseringen av tjänstemän och medelklassen under mitten av 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felix Ringmyr; [2020]
  Nyckelord :Working official’s; Female working official’s; Men; Social democrats; Political organization; Middle class; Homosocial; Tjänstemän; Tjänstekvinnor; kvinnliga tjänstemän; män; Socialdemokraterna; Politisk organisering; Medelklass; Homosocialt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka socialdemokraternas organisering av medelklassen och tjänstemännen i Karlstad under mitten av 1900-talet och varför det startades en socialdemokratisk tjänstemannaförening i Karlstad. Grunden till arbetet baseras på källmaterial i form av mötesprotokoll, samt års och verksamhetsberättelser från Karlstads socialdemokratiska tjänstemannaförening. LÄS MER

 3. 23. Människors trygghetsupplevelse på tågstationer i teorin och praktiken : En fallstudie av Uppsala centralstation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Miriam Berg; Marcus Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Safety; train station; observation study; online survey; Urban planning; Trygghet; tågstation; observationsanalys; webbenkätundersökning; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om tågstationer kan bli tryggare och mer inbjudande, för att i slutändan öka det kollektiva resandet. Det studerade området var Uppsala centralstation, som ligger i Sveriges näst största järnvägsort Uppsala, sett till antal resenärer. LÄS MER

 4. 24. Omkonstruktion av lyftögla till ABB:s transformatorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Nils Enbom; Faruk Kodzaga; [2020]
  Nyckelord :Transformator; Transport; Lyft; Produktutveckling; FEM;

  Sammanfattning : Being able to supply larger parts of the world with renewable energy and satisfy the increasing energy demand requires larger and more efficient power transformers. Larger transformers are causing problems within the transport area since most of the railway in Sweden has a maximal width that must not be exceeded. LÄS MER

 5. 25. Historieämnet ur et genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ebba Ljunggren; Fanny Lindström; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Genus; Hegemoni; Historiedidaktik; Kön; Läroplan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att ta reda på hur lärare och pedagoger kan arbeta med jämställdhet i sin historieundervisning. Vi har utgått ifrån frågeställningen “Hur framställs kvinnor i historien och hur påverkar det historieundervisningens genusperspektiv?”. LÄS MER