Sökning: "får antal"

Visar resultat 21 - 25 av 2294 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 21. Kommunicerad returpolicy och dess inverkan på konsumentens köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Hugo Hansson; Morgan Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Returhantering; returpolicy; returpolicyers inverkan; köpbeslut vid e-handel; behållabeslut; beställningsbeslut;

  Sammanfattning : E-handelskonsumtionen ökade mer än väntat under pandemiåret 2020 till följd av att fler kundgrupper upptäckte e-handeln och nya kundmönster började rota sig. Hållbarhetsaspekten vid e-handel har fått en ökad uppmärksamhet och blivit en stor fråga för många e-handelsföretag som har problem med onödiga och kostsamma returer. LÄS MER

 2. 22. Grundvattenbildning i Alnarpsströmmen. Numerisk modellering av grundvattenbildning och akvifersförhållanden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Tobias Erlström; [2022]
  Nyckelord :Alnarpsströmmen; effektiv nederbörd; Grevie vattentäkt; grundvatten; grundvattenbildning; grundvattenmodell; MODFLOW; SKYTEM.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige är grundvatten är en av de huvudsakliga källorna för dricksvatten. Grundvattenmagasin kommer att påverkas av klimatförändringar genom förändrad effektiv nederbörd och således grundvattenbildning. LÄS MER

 3. 23. Ung och kriminell, men även mänsklig och sanktionskänslig - En straffteoretisk analys av huruvida särbehandlingen bör minska för de unga omyndiga lagöverträdarna vid allvarlig brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Rignell; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; påföljdssystemet; straffmätning; påföljdsval; unga lagöverträdare; särbehandling; slopad straffrabatt; ungdomsrabatten; ungdomspåföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a much debated topic. In the Swedish penal system, young offenders aged 15-20 are treated differently in sentencing and the choice of sanction. This means that crimes committed by young people are punshied less severely than if a corresponding crime is committed by someone who has reached the age of 21. LÄS MER

 4. 24. 1177 med digitala hjälpmedel för syn-nedsättningar : Hur väl förberedd är 1177 för användare med digitala hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Victor Lyttbacka Kling; Emma Lindström; [2022]
  Nyckelord :1177; digital availability; digital aids; visual impairment; screen reader; 1177; digital tillgänglighet; digitala hjälpmedel; synnedsättning; skärmläsare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentliga tjänster som 1177 har via ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” krav på att de ska vara tillgängliga for alla i Sverige oavsett funktionsvariationer. Men hur bra fungerar en tjänst som 1177 for en målgrupp med grövre synnedsättningar och behov att använda digitala verktyg för att använda 1177? Det här arbetet vill undersöka det med de har två fragorna: Vilka synpunkter har de med synnedsättning om 1177? och Hur är deras upplevelser jämfört med de krav från “Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” som ställs på 1177? via en fallstudie. LÄS MER

 5. 25. Nudging av gröna varor : En kvalitativ studie om hur matbutiker nudgear till ekologiska varor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amna Sahovic; Ljiljana Roncevic; [2022]
  Nyckelord :Nudge theory; nudging; nudges; ecological foods; grocery store.; Nudge theory; nudging; nudges; ekologiska matvaror; matbutik.;

  Sammanfattning : The share of organic sales in grocery stores has decreased and in 2021 the share decreased by 0.5 percent from the year before, where total sales amounted to 6.3 percent. In recent years, nudge theory has become more topical, especially in the subject of ecological- and environmental economics. LÄS MER