Sökning: "får antal"

Visar resultat 6 - 10 av 2294 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 6. Flerspråkighet och den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lantto; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; transspråkande; kodväxling;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att finna ett kunskapsunderlag för vikten av att alla lärare utvecklar sin ämnesundervisning genom att systematiskt arbeta med att integrera språk- och ämnesundervisning för flerspråkiga elever, d.v.s. att arbeta med språkinriktad undervisning. LÄS MER

 2. 7. Övning som färdighet : En studie om övningsstrategier och hur dessa kan introduceras till pianoelever på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Alexander Strömberg Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Övning; Övningsstrategier; Piano; Gymnasieskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska hur olika övningsstrategier kan behandlas och introduceras till pianoelever på gymnasiet. Denna studie använder en kvalitativ metod och undersöker två gymnasieelever som spelar klassiskt piano. LÄS MER

 3. 8. Kvinnors upplevelser av att vara mastektomerade relaterad till bröstcancer- En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tamara Nikolayeva; Fatemeh Boroumandnia; [2022]
  Nyckelord :Mastektomi; Bröstcancer; Upplevelser; Kvinna; Bröstförlust; Sexualitet; Parrelation; Bröstrekonstruktion; Copingstrategier; Acceptans; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år får flera tusen kvinnor i Sverige bröstcancerdiagnos och antal insjuknande har ökat de senaste decennierna. Bröstcancer behandlas vanligtvis bland annat med mastektomi som medför ett förändrat utseende på kroppen. LÄS MER

 4. 9. Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl Sundgren; Vincent Wilsby; [2022]
  Nyckelord :Intäktsmodell; affärsmodell; cirkulär ekonomi; prenumeration; kontorsmöbler; värdeerbjudande; kundlojalitet; as-a-service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet. Författare: Carl Sundgren, Industriell Ekonomi 2017, LTH; Vincent Wilsby, Industriell Ekonomi 2017, LTH. Handledare: Ingela Elofsson, Institutionen för produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 5. 10. Ingen regel utan undantag? Om upphovsrättsligt skyddat material som bevisning i dispositiva tvistemål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Perklev; [2022]
  Nyckelord :private law; EU-law; intellectual property law; copyright law; procedual law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under copyright law, the originator has the exclusive right to his or her work, which includes reproduction as well as the right of communication to the public and the right of making it available to the public. The exclusive right means that others may not use the work in a way that infringes the exclusive right without the rightholder’s consent. LÄS MER