Sökning: "får slakt"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden får slakt.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Granlund; [2019]
  Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER

 2. 2. Jakt och slakt av hägnat vilt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Sahlin; [2018]
  Nyckelord :hygien; välfärd; vilthägn; hjort; fångenskap;

  Sammanfattning : Jakt och slakt av hägnat vilt är ett studentarbete skrivet med fokus på välfärd vid jakt och slakt, men arbetet tar även upp aktuell information kring antal hägn och vanligaste djurslaget i Sverige idag. Information att tillgå om detta ämne är sparsamt och statistiken med avseende på antal hägn uppdateras ständigt. LÄS MER

 3. 3. Texturskillnad i kyckling : påverkar ett tillskott av morötter och grönkål i fodret de sensoriska egenskaperna hos kyckling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap

  Författare :Dawid Alwan; Patrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Carrot- and kale chicken; Ross Rowan Ranger; duo-trio test; two paired sample test; Morots- och grönkålskyckling; Ross Rowan Ranger; duo-triotest och partest;

  Sammanfattning : Introduktion: Att påverka de sensoriska egenskaperna hos kyckling genom att anpassa fodret kycklingarna får vid uppfödningen, är ett intressant koncept som kan leda till många möjligheter. På Bosarps gård utanför Blentarp i Skåne har man arbetat med ett sådant koncept genom att tillföra morötter och grönkål som ett komplement till basfodret. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv dissonans– vad ligger till grund för att behandla djur olika?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Lyngemark; [2018]
  Nyckelord :djuretik; etik; kognitiv dissonans; kött; vegan; vegetarian;

  Sammanfattning : Cognitive dissonance is a psychological concept which describes a feeling of discomfort thatcan occur when your actions differ from your feeling of what is right to do. This essay aimsto immerse in this subject due to my interest in how this phenomenon arises. LÄS MER

 5. 5. Bedövningsmetoder vid grisslakt : en etisk jämförelse mellan koldioxid och skjutning på gård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jeremy Rocchio; [2018]
  Nyckelord :bedövning; slakt; gris; koldioxid; skjutning; etik;

  Sammanfattning : Slaktgrisar måste bedövas innan avblodning i Sverige och koldioxidbedövning är den vanlig-aste metoden. Syftet med den här litteraturstudien är att jämföra två diametralt olika bedöv-ningsmetoder, skjutning på gård och koldioxidbedövning, från två normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik. LÄS MER