Sökning: "fårens beteende"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fårens beteende.

 1. 1. Behaviour and heart rate in sheep when herded by Border collies with different background

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Andersson; [2015]
  Nyckelord :behaviour; border collie; herding; sheep; sheepdog;

  Sammanfattning : Sheepdogs have been used for a long time as a tool in the management of the sheep. However in recent years, the interest in herding has increased as a hobby which led to a debate which resulted in the Swedish Sheepdog Society issued guidelines on how the training of the dogs should be conducted with respect to the welfare of the sheep. LÄS MER

 2. 2. Stresseffekter hos får vid vallning och hantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Ida Andersson; [2013]
  Nyckelord :beteende; fysiologi; får; hantering; predator; stress; vallning;

  Sammanfattning : Vallhundar används av fårproducenter som ett arbetsredskap i den dagliga hanteringen av fåren, såsom vid flyttning, hämtning eller då enskilda individer ska separeras från flocken. Det finns många olika vallhundsraser och border collien är en av de vanligaste som används. LÄS MER

 3. 3. Beteende och välfärd hos får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Lundström; [2012]
  Nyckelord :får; beteende; välfärd; smärta; rädsla;

  Sammanfattning : I de fem friheterna som ligger till grund för många välfärdsprotokoll ingår frihet från rädsla och smärta. Får uppvisar en mängd olika beteenden som kan göra det möjligt för en erfaren bedömare att på ett icke-invasivt och snabbt sätt uppskatta känsloläget hos djuren. Vid smärta ökar tiden i olika onormala ställningar. LÄS MER