Sökning: "fåtöljen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet fåtöljen.

 1. 1. Den bästa fåtöljen online, ska jag köpa den? : Påverkan av upplevd trovärdighet, kvalitet och kvantitet inom eWOM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Madelene Lundholm; Rasmus Gustafsson; Isabel Granell; [2021]
  Nyckelord :eWOM; Credibility; Quality; Quantity; Purchase Intention; eWOM; Trovärdighet; Kvalitet; Kvantitet; Köpintention;

  Sammanfattning : eWOM är en viktig kommunikationsmetod på internet idag där konsumenter kan dela med sig av sina åsikter, erfarenheter och information angående företaget eller dess produkter genom online recensioner, som då finns lätt tillgängligt för andra att läsa. Detta har visat sig genom den granskade forskningen att eWOM har en betydande roll för hur konsumenters köpintention påverkas. LÄS MER

 2. 2. Design som vårdar ett varumärke : Hur kan jag som möbeldesigner ta mig an uppgiften att designa för att vårda ett varumärke?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Camilla Synnergren; [2021]
  Nyckelord :furniture design; design; brand; Gemla Fabrikers AB; Gemla; furniture; chair; cultural heritage; möbeldesign; design; varumärke; Gemla Fabrikers AB; Gemla; möbel; möbler; stol; kulturarv;

  Sammanfattning : This report is an investigation into how I, as a furniture designer, can absorb the task of furniture design, with the intention of honoring a brand, by holding it in the highest of esteem, so that it may be revered.  During my three years as a student at Malmstens Bachelor’s Program in furniture design, I have been taught and trained, to be able to to create and design distinguished furniture for the industry, that is worthy of respect. LÄS MER

 3. 3. Fåtöljen Solo : Av Carl Malmsten

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Matilda Lindell; [2019]
  Nyckelord :Möbeltapetsering; Carl Malmsten; fåtölj; Solo; traditionell stoppning; resårsnörning; Yngve;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om processen att snöra, stoppa och klä Carl Malmstens fåtölj ”Solo”. Den handlar om de vägval som tapetserar ställs inför i sin vardag gällande design och funktion. LÄS MER

 4. 4. Är det brottsligt att frihetsberöva? – Om frihetsberövanden inom vård- och omsorgsverksamhet ur ett straffrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; olaga frihetsberövande; NJA 2018 s. 1051; uppsåt; social adekvans; vård- och omsorg; fåtöljen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom omsorgsverksamhet uppstår ibland situationer där personalen ser en frihetsberövande åtgärd som nödvändig för att fullfölja sin omsorgs- och tillsynsplikt. Denna uppsats syftar till att utreda hur gränsen dras mellan brottsliga och icke brottsliga frihetsberövanden inom nyss nämnda kontext. LÄS MER

 5. 5. Redet : Att renovera en ovanlig och dyrbar möbel

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Lotta Rinse; [2016]
  Nyckelord :Möbeltapetsering; Carl Malmsten; Redet; Pipor; Resårhus; Traditionell stoppning; 1930-tal.;

  Sammanfattning : Jag har renoverat en ovanlig fåtölj av Carl Malmsten vid namn Redet. I min uppsats redogör jag för mitt tillvägagångssätt för fåtöljen, vilket har inneburit ett nytt resårhus och en ny traditionell stoppning i kroll. LÄS MER