Sökning: "föda i lungorna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden föda i lungorna.

 1. 1. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Madelene Karlsson; Rebecca Ståhlberg; [2019]
  Nyckelord :fasta; hundar; gastroesofageal reflux; preoperativ; djuromvårdnad; riktlinjer;

  Sammanfattning : Preoperativ fasta anses vara en del av patientsäkerheten. Den huvudsakliga anledningen till preoperativ fasta är att minska volymen av magsäcksinnehållet och dess surhetsgrad och därmed reducera risken för gastroesofageal reflux (GER) samt aspiration av magsäcksinnehåll. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad omvårdnad i samband med preoperativ fasta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Kamilla Fasterud; Mirjana Milinkovic; [2007]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; patient; preoperativ fasta; preoperativ omvårdnad; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Patienter ska fasta inför elektiv kirurgi på grund av risken för kräkning och aspiration av ventrikelinnehållet till lungorna, oberoende av anestesimetod. Under de senaste decennierna har forskning gjorts angående preoperativ fasta och därigenom har riktlinjerna förändrats mot en mer liberal riktning. LÄS MER