Sökning: "födointag"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet födointag.

 1. 1. Nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder vid demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lena Rhedin; Susanne Lindberg; Sylvia Locklindh; [2020]
  Nyckelord :Dementia; malnutrition; nursing staff; experiences; nursing interventions; demenssjukdom; malnutrition; omvårdnadspersonal; erfarenheter; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: I Sverige lever idag 130 000 - 150 000 personer med demenssjukdom och varje år insjuknar ytterligare cirka 25 000 personer. Personer med demenssjukdom har en ökad risk att utveckla malnutrition. Genom olika nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder går detta att förebygga. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Remon Yosri Kamel Azmy; Love Bromé; [2020]
  Nyckelord :fetma; hund; kroniska sjukdomar; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Sömnbristens påverkan på den hormonella aptitregleringen : En systematisk litteraturstudie med metaanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessica Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Aptitreglering; Aptitreglerande hormoner; Sömnbrist; Leptin; Ghrelin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma har kommit att bli ett globalt problem, som ökar risken för såväl kardiovaskulära sjukdomar som cancer. Dessutom sover vi mindre idag, vilket korrelerar med fetma och ökad sjukdomsrisk. En normal aptitreglering följer vanligtvis en cirkadiansk rytm, likaså ett mönster efter en individs födointag. LÄS MER

 4. 4. Humana ångestdämpande läkemedel orsakar beteendeförändringar hos fisk : Oxazepams påverkan på fiskars beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cecilia Rebhan; [2019]
  Nyckelord :oxazepam; beteende; fiskar; bensodiazepin er ;

  Sammanfattning : Oxazepam är ett humant ångestdämpande läkemedel som tillhör gruppen bensodiazepiner. Det verkar genom att förstärka effekten av GABA som är hjärnans huvudsakliga inhiberande neurotransmittor. Studier har visat att fiskar kan känna ångest och att de svarar på bensodiazepiner. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid förebyggande av postoperativ ileus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Britta Liss; Josefina Wahlbeck; [2018]
  Nyckelord :ileus; nurse; nursing interventions; postoperative; prevention; förebygga; ileus; omvårdnadsåtgärd; postoperativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Postoperativ ileus är en allvarlig komplikation som kan uppstå, ofta till följd av smärtstillande läkemedel eller inflammation i tarmvävnaden. Tarmmotoriken avstannar och gas- och tarmavgång upphör. Symtomen är kraftiga buksmärtor, kräkningar och utspänd buk. LÄS MER