Sökning: "födointag"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet födointag.

 1. 1. Sömnbristens påverkan på den hormonella aptitregleringen : En systematisk litteraturstudie med metaanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessica Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Aptitreglering; Aptitreglerande hormoner; Sömnbrist; Leptin; Ghrelin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma har kommit att bli ett globalt problem, som ökar risken för såväl kardiovaskulära sjukdomar som cancer. Dessutom sover vi mindre idag, vilket korrelerar med fetma och ökad sjukdomsrisk. En normal aptitreglering följer vanligtvis en cirkadiansk rytm, likaså ett mönster efter en individs födointag. LÄS MER

 2. 2. Humana ångestdämpande läkemedel orsakar beteendeförändringar hos fisk : Oxazepams påverkan på fiskars beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cecilia Rebhan; [2019]
  Nyckelord :oxazepam; beteende; fiskar; bensodiazepin er ;

  Sammanfattning : Oxazepam är ett humant ångestdämpande läkemedel som tillhör gruppen bensodiazepiner. Det verkar genom att förstärka effekten av GABA som är hjärnans huvudsakliga inhiberande neurotransmittor. Studier har visat att fiskar kan känna ångest och att de svarar på bensodiazepiner. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid förebyggande av postoperativ ileus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Britta Liss; Josefina Wahlbeck; [2018]
  Nyckelord :ileus; nurse; nursing interventions; postoperative; prevention; förebygga; ileus; omvårdnadsåtgärd; postoperativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Postoperativ ileus är en allvarlig komplikation som kan uppstå, ofta till följd av smärtstillande läkemedel eller inflammation i tarmvävnaden. Tarmmotoriken avstannar och gas- och tarmavgång upphör. Symtomen är kraftiga buksmärtor, kräkningar och utspänd buk. LÄS MER

 4. 4. Utfodring av hästar med ekvint metabolt syndrom : Feeding of horses with equine metabolic syndrome

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :foder; fång; hyperinsulinemi; insulinresistens; lättlösliga kolhydrater;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en diagnos som ställs på hästar med nedsatt insulinkänslighet, ökad risk för fång och regional eller lokal fettansättning. Nedsatt insulinkänslighet leder till en onormalt hög insulinrespons efter födointag. Hög insulinkoncentration i blodet har associerats till en ökad risk för fång hos häst. LÄS MER

 5. 5. Effekten av social kontakt på träning och inlärning hos hästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jessica Bylin; [2018]
  Nyckelord :social inlärning; inhysningssystem; social isolering; häst; naturligt beteende; beteendebehov;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har belyst området social inlärning hos hästar, hästens sociala behov och därmed exempelvis inhysningssättets påverkan på beteende och inlärning. Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns belägg för social inlärning hos hästar samt att ta reda på om det i så fall uppstår problem när hästar hålls socialt isolerade. LÄS MER