Sökning: "föl"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet föl.

 1. 1. Finns det ett samband mellan födelsedatum och prestation vid avelsbedömning av Islandshästar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Paulsson; [2018]
  Nyckelord :age; breeding; assessment; rideability; conformation;

  Sammanfattning : The brood mare’s estrus season start in February and continues to September. It results in foal being born between Mars and September, which makes the age difference up to six months in the same calendar year. LÄS MER

 2. 2. Sepsis och osteomyelit hos föl : Överlevnadsprognos och samband

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2018]
  Nyckelord :föl; sepsis; osteomyelit; prognos; etiologi;

  Sammanfattning : Sepsis och osteomyelit är två allvarliga sjukdomar som kan drabba föl. Nyfödda föl är mottagliga för infektioner då de har ett outvecklat immunförsvar och befinner sig i en ny miljö. LÄS MER

 3. 3. Tidig hanteringsträning (”imprinting”) av föl

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :prägling; tidig träning; föl; hantering; häst;

  Sammanfattning : Hästen är ett bytesdjur vars första reaktion på rädsla är att fly. För att möjliggöra säker hantering av hästar behöver de vänjas vid olika främmande stimuli och tränas till att förstå fysiska och verbala signaler. LÄS MER

 4. 4. Dressyrhästavel som drivs mot en utställningsras : – konsekvenser och etiska aspekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Vigren; [2018]
  Nyckelord :Djuretik; avelsetik; kontraktsetik; nyttoetik; rättighetsetik; respekt för naturen; dressyrhästavel;

  Sammanfattning : Efter att ha läst en debattartikel om huruvida den svenska dressyrhästaveln drivs mot en utställningsras, med argument om hur föl med långa ben inte längre kan nå ner till marken på ett naturligt sätt, utan behöver kompensera med onaturliga positioner av frambenen, blev jag intresserad av eventuella konsekvenser av just en sådan riktad utställningsavel. Det visar sig att det finns ett linjärt samband mellan utvecklandet av ojämna hovar och därigenom ojämna belastningsmönster och längden på frambenen hos föl, som en konsekvens av den position med frambenen de tvingas inta för att nå marken. LÄS MER

 5. 5. Uppkomst och klinisk relevans av osteokondros hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Natascha Jansson; [2018]
  Nyckelord :häst; osteokondros; osteochondros; hälta;

  Sammanfattning : Osteokondros är en sjukdom som utvecklas hos föl, men som oftast inte orsakar problem förrän flera år senare. Dessutom är det inte alla hästar som får symtom av sjukdomen. Sjukdomen kan drabba alla leder i hästens fram- och bakben så länge benen växer. LÄS MER