Sökning: "följsamhet träning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden följsamhet träning.

 1. 1. Undersökning av följsamheten av hemträningsprogram : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jannica Eriksson; Malin Sehlstedt; [2020]
  Nyckelord :Fysioterapi; Följsamhet; Hemträningsprogram; Muskuloskeletala besvär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskuloskeletala besvär är den näst vanligaste anledningen till sjukfrånvaro i Sverige. Studier har visat att en bra behandling för detta är träning efter hemträningsprogram utformat av en fysioterapeut. Ett problem är dock följsamheten som kan sträcka sig upp mot 60-70%. LÄS MER

 2. 2. Preoperativ träning inför höftprotesoperation och påverkan på postoperativ smärta och funktion : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Sara Essehorn; Victor Pierce; [2020]
  Nyckelord :Hip arthroplasty; hip osteoarthritis; physical therapy; preoperative training; training; Fysioterapi; höftartros; höftprotesoperation; preoperativ träning; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en av de ledande orsakerna till funktionshinder hos äldre vuxna. Träning är en grundsten i vanlig artrosbehandling, men vid uteblivna resultat kan protesoperation vara nödvändig. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevelser av att skatta patienters self-efficacy för att upprätthålla funktion, kontrollera symptom och sjukdom efter hjärtinfarkt : En kvalitativ intervjustudie med fysioterapeuter inom hjärtrehabilitering

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Edit Vas; [2019]
  Nyckelord :kranskärlssjukdom; hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; self-efficacy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 28 000 svenskar i akut hjärtinfarkt som är den vanligaste hjärt- och kärlrelaterade dödsorsaken. Efter hjärtinfarkt behöver individen vara delaktig i sin behandling för högre följsamhet till hjärtrehabilitering enligt hjärtsjukvårdens rekommendationer. LÄS MER

 4. 4. UPPLEVELSE AV FYSISK AKTIVITET FÖR PERSONER MED KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) EFTER FYSI0TERAPEUTISKA INSATSER I PRIMÄRVÅRDEN

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Karin Lundell; [2019]
  Nyckelord :Aktiv med KOL; fysioterapi; fysisk aktivitet; lungrehabilitering; patientutbildning; träning;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Introduktion: Lungrehabilitering är en evidensbaserad rekommenderad del av omhändertagandet av personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Fysioterapeutiska interventioner vid lungrehabilitering kan vara patientutbildning och träning, vilka har visat på positiva effekter. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars följsamhet till träning på mage vid lägesbetingad skallasymmetri och/eller tortikollis – en intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Frida Helgesson; [2019]
  Nyckelord :parents; adherence; tummy time; physiotherapy; infant;

  Sammanfattning : .... LÄS MER