Sökning: "förädlingskedja"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet förädlingskedja.

 1. 1. Resurseffektiv tillverkning genom spårbarhet av råvara : Ett arbete om spårning och datainsamling inom den svenska skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Wikland; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är en av Sveriges största exportindustrier och har stor betydelse för ekonomin. För 10 år sedan avslutades ett projekt med syftet att undersöka möjligheterna att märka och spåra råvaran vi hämtar i skogen. Detta arbete undersöker vad som hänt på området spårbarhet inom skogsindustrin sedan dess. LÄS MER

 2. 2. Analys av intern förädlingskedja : En flödesstudie i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Ola Patriksson; Alin Piscoran; [2019]
  Nyckelord :Lean; Lean-huset; Just-In-Time; JIT; Jidoka; Slöserier; Lager; Värdeflödesanalys; 5S; Förbättringar; Logistik; Flöde; Slöserier; Japanska sjön; Kanban; FIFU;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i examensarbetet är flödesmässiga förbättringar. Vid kontakt med fallföretaget presenterades en för företaget viktig produkt. Värdeflödeskedjan för denna produkt går genom flera värdeadderande processer, samt flera icke värdeadderande aktiviteter, vilka företaget önskar kartlägga. LÄS MER

 3. 3. Skogliga bioinnovationer för ett fossilfritt jordbruk : en jämförande livscykelanalys på en bio- och fossilbaserad marktäckningsduk inom svenskt jordbruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Langell; [2017]
  Nyckelord :biomaterial; bioplast; cellulosa; klimatpåverkan; LCA; odling; papper; LDPE; utsläpp;

  Sammanfattning : Den traditionellt fossilbaserade världsekonomin är ifrågasatt och anses ohållbar för vår framtid. En övergång mot en mer biobaserad ekonomi är därför i fokus på nationell och internationell nivå för att konfrontera klimat-, miljö- och resursproblematik. LÄS MER

 4. 4. Tillväxthinder med vildsvinskött för vilthanteringsföretagare : en fallstudie i Södermanlands län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Edvard Hollertz; Irma Winberg; [2015]
  Nyckelord :Tillväxthinder; tillväxt; vildsvinskött; vildsvin; förädlingskedja; vilthanteringsanläggning; livsmedel;

  Sammanfattning : Det finns god tillgång på vildsvin i Södermanland, trots det når endast en liten del av vildsvinsköttet konsumenterna. Jägare skjuter av vildsvin, vilthanteringsföretag tar hand om köttet och återförsäljare saluför vildsvinskött till konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Cellulosabaserade textiler : en kartläggning av förädlingskedjan och utvecklingsprojekt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Linnéa Kvick; [2014]
  Nyckelord :bioraffinaderi; forskning och utveckling; innovation; textilproduktion; viskos;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är i behov av förnyelse och förändring och inom modeindustrin pågår ett ständigt arbete med miljöförbättringar och socialt ansvarstagande. Dessa två aktiviteter har en gemensam framtid i form av den cellulosabaserade textilen. LÄS MER