Sökning: "förälder barn funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden förälder barn funktionshinder.

 1. 1. FÖRÄLDRASKAP OCH ADHD, EN KVALITATIV STUDIE OM HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR FÖRÄLDRAR MED ADHD

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca Rausch; [2018]
  Nyckelord :ADHD; coping; föräldraskap; hjälp och stöd; stigma;

  Sammanfattning : ADHD kvarstår under hela livslängden, och det finns kända försämringar i samband med vuxen ADHD. De krav och förväntningar som finns i samhället idag kan vara svåra för individen med ADHD att hantera med tanke på diagnosens kognitiva svårigheter. LÄS MER

 2. 2. "...då kliver jag ur assistentrollen och blir MAMMA" : En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av att arbeta som personlig assistent till sina barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Sjöåker; [2015]
  Nyckelord :Föräldraroll; Barn med funktionshinder; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Personlig assistans är en insats som syftar till att ge funktionshindrade människor möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. När personlig assistans ges till barn ska assistansen både möjliggöra barnets självbestämmande och frigörelse och ge föräldrarna möjlighet till avlösning. LÄS MER

 3. 3. Parenting Young Children – sett ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Ingvarsson; Marie Frisell; [2013-08-08]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Föräldraförmåga; Tillräckligt god förälder; Föräldrastöd; Intersektionellt perspektiv; Social konstruktion; Rollteori;

  Sammanfattning : Frågan om föräldrar med IF kan klara ett ”tillräckligt gott föräldraskap” och om det går att utveckla föräldraförmågan är aktuell. Både i forskning och i praxis framkommer det att föräldrar som har IF är i behov av stöd på olika sätt för att klara föräldraskapet. LÄS MER

 4. 4. ADHD - en diagnos som kan befria : En studie om mammors upplevelse av att leva med barn med diagnosen ADHD.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fatima Diab; [2012]
  Nyckelord :funktionshinder; ADHD; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige är förekomsten av barn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) i skolåldern ca 5 %, diagnosen är sex gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Huvudsymtomen består av uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och överaktivitet. Denna studie handlar om hur mammor till barn med diagnosen upplever sin vardag. LÄS MER

 5. 5. “Bara för att för att man har funktionshinder så är man inte helt pucko”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Lundström Ekelöf; Sandra Pedersen; [2011-06-27]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; föräldraskap; bemötande; KASAM;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning upplever sitt föräldraskap, samt hur professionella uppfattar detta föräldraskap. Vi har använt oss av frågeställningarna; Hur beskriver och upplever föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning sitt föräldraskap? Hur upplever föräldrarna bemötandet från omgivningen? Hur uppfattar professionella föräldrarna och deras föräldraskap? Vi har använt oss av kvalitativ metod med bandade intervjuer. LÄS MER