Sökning: "förälder med cancersjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden förälder med cancersjukdom.

 1. 1. Att ha en cancersjuk förälder - ungdomars upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Bianca Axelsson; Frida Jerlin; [2021-02-25]
  Nyckelord :Ungdom; upplevelse; anhörig; förälder med cancersjukdom; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en utbredd sjukdom som drabbar var tredje person i Sverige. Många avde som insjuknar är föräldrar till ungdomar, vars liv också påverkas av sjukdomen.Ungdomsåren är ofta en utmanande period och att addera en förälders cancersjukdom kangöra situationen än mer krävande. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att vara förälder till ett barn med cancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Alvin; Linn Kraft; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelse; Barncancer; Hopp; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund I en del familjer runt om i världen diagnostiseras barn med cancer. Föräldrarna till det sjuka barnet ställs då inför en ny och utmanande livssituation när cancerdiagnosen träder in i deras liv. Ett flertal faktorer spelar in i hur konsekvenserna ter sig och hopp är en viktig del i processen. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom - En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Evelina Karlsson; Petra Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Childhood cancer; Lifeworld; Palliative care; Parents experiences; Nurses role; Barncancer; Föräldrars erfarenheter; Livsvärld; Palliativ vård; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn blir sjukt i obotlig cancersjukdom tar föräldrarna på sig en vårdarroll. De har rätt till information för att kunna ta beslut och ges möjlighet till att vara delaktiga i barnets vård. Syfte: Att belysa föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom. LÄS MER

 4. 4. Stöd till barn och ungdomar som har en förälder med obotlig cancer : en litterturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Lind Buvall; Carina Sparr; [2019]
  Nyckelord :Barn; Förälder; Obotlig cancer; Stöd; Ungdom;

  Sammanfattning : Att vara barn och få vara med att en förälder får en cancer sjukdom och sedan dör är en av de mest stressade situationer barn och ungdomar kan vara med, dessa händelser skapar många funderingar och frågor. I Sverige ska hälso- och sjukvårdspersonal involvera barn och ungdomar så att de får information, stöd och råd när en förälder blir allvarligt sjuk eller dör. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelse och behov av stöd till en cancersjuk förälder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rima Akgül; Christine Engdahl; [2019]
  Nyckelord :barn; tonåringar; upplevelser; förälder med cancer; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Varje år får cirka 61 000 människor i Sverige en cancerdiagnos där det vissa gånger inträffar att den cancersjuke har barn. I samband med diagnosen påverkas barnets livsvärld genom att de upplever oro, rädsla och ensamhet. Som sjuksköterska vårdar vi dessa patienter och möter även deras barn. LÄS MER