Sökning: "förälder med psykisk sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden förälder med psykisk sjukdom.

 1. 1. Låt oss prata om den rosa elefanten — en kvalitativ intervjustudie om familjebehandlarens upplevda hinder och möjligheter samt använda kunskapsformer i arbetet med familjer där en förälder har psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maja Svensson; Ester Andersson; [2022]
  Nyckelord :social work; family support; family preservation; family therapists; parental mental illness; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate family therapists experience of working with families where a parent has mental illness. More specifically, how they experience obstacles and opportunities in this work and which forms of knowledge that get expressed when they describe their work with these families. LÄS MER

 2. 2. Barn som anhöriga : Barns upplevelse när en förälder vårdas palliativt- tiden före och efter döden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellen Enström; Thérese Nyman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora en förälder är en traumatisk upplevelse att genomgå under barndomen. Förlusten av en förälder medför att barnets trygghet och livsvärld påverkas negativt och barnet tvingas genomgå en kris- och sorgreaktion. LÄS MER

 3. 3. Att synliggöra de osynliga barnen : En kvalitativ intervjustudie om kommunanställdas upplevelser och erfarenheter av arbete med barn som anhöriga

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Amanda Nordberg Grahn; [2022]
  Nyckelord :Children as next of kin; young carers; carer; municipal organisation; legislation; support; Twigg Atkin; Barn som anhöriga; unga omsorgsgivare; anhörigskap; kommunal organisering; lagstiftning; stöd; Twigg Atkin;

  Sammanfattning : A lot of children grow up in families with a parent suffering from mental or physical illness, a substance abuse or with a diseased parent. Being a next of kin can result in various health risks, struggles in school and in social life. This study aims to examine professionals’ experiences of working with children as next of kin. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Ekdahl; [2021-02-25]
  Nyckelord :Children of impaired parents; mental disorder; life experiences; experiences; child.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som barn är det viktigt att växa upp i en god miljö eftersom det påverkar barnets utveckling, anknytning och välmående. Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder leder till förändrade uppväxtvillkor, då förälderns sjukdom i många fall innebär att barnet påverkas negativt. LÄS MER

 5. 5. Stöd till barn med föräldrar med psykisk ohälsa : Hur barn som anhöriga erbjuds stöd och möjligheter respektive hinder i det arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofie Sandqvist; Sara Åkerlund; [2021]
  Nyckelord :Child perspective; Mental illness; Mental ill-health; Children as close relatives; Psychiatry.; Barnperspektiv; Psykisk ohälsa; Psykisk sjukdom; Barn som anhörig; Psykiatri.;

  Sammanfattning : Syftet har varit att undersöka och skapa en fördjupad förståelse för hur kuratorer inom psykiatrin upplever sitt arbete med att stödja barn som anhöriga till förälder med psykisk sjukdom/ohälsa. Utifrån ett kombinerat urval bestående av målinriktat urval och bekvämlighetsurval rekryterades fem respondenter från två orter i Sverige. LÄS MER